Προγραμματισμός

Προγραμματισμός με Visual Basic

Η Visual Basic είναι μια καθοδηγούμενη από συμβάντα (event driven language) γλώσσα οπτικού προγραμματισμού και συνδυάζει την εύκολη εκμάθηση όπως επίσης και πληθώρα εντολών και συναρτήσεων για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες προγραμματιστές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων όπως επίσης και για επεξεργασία αρχείων (βάσεων δεδομένων).

Οι εφαρμογές σε γραφικό περιβάλλον αποτελούνται από μια ή περισσότερες οθόνες με αντικείμενα (objects), όπως πλήκτρα εντολών, λίστες, πλαίσια κειμένου κ.ά., τα οποία ενεργοποιούνται από κάποιο συμβάν, όπως είναι το πάτημα ενός πλήκτρου από το πληκτρολόγιο ή από το ποντίκι.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή στην Visual Basic είναι τα εξής :

-Δημιουργία και ονομασία μιας νέας φόρμας (form).

-Σχεδίαση μέσα στη φόρμα και ονομασία των αντικειμένων της (objects).

-Προσάρτηση στα αντικείμενα του κώδικα για την απόκριση στα συμβάντα (events) του χρήστη ή του συστήματος.

Τα περισσότερα Σχολεία είχαν προμηθευτεί ένα γνήσιο αντίγραφο του Visual Studio 6, το οποίο αν και σχετικά ξεπερασμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη γνωριμία των μαθητών με ένα Προγραμαμτιστικό Περιβάλλον που χρησιμοποιεί το API των Windows, για τη δημιουργία εκτελέσιμων εφαρμογών, σε πολύ μικρό χρόνο.

Επειδή την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, πριν αλλάξει το διδακτικό πακέτο και εισαχθούν τα νέα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, και τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο από ικανοποιητικά όσον αφορά την αποδοχή από τους μαθητές και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, δημιούργησα αρκετό υλικό για την υποστήριξη του.

Αυτό αποτελείται από:

-ένα μικρό φυλλάδιο με σημειώσεις για το περιβάλλον της γλώσσας και όσα χρειάζεται για να ξεκινήσει κανείς να τη χρησιμοποιεί

-ένα πακέτο φύλλων εργασίας με ασκήσεις και τη λύση τους, που μπορεί ο καθένας να το προσαρμόσει στις ανάγκες του. Τα φύλλα εργασίας συνοδεύονται και από τα αρχεία που παράγει η γλώσσα για την εκτέλεση του εκάστοτε παραδείγματος.

Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ:

Φυλλάδιο Σημειώσεων

Παράδειγμα 1 – Φως… Άναψε

Παράδειγμα 1 – Φως… Άναψε (Παραλλαγή)

Παράδειγμα 2 – Η άστατη Λεζάντα

Παράδειγμα 3 – Τροχαία και Σήμανση

Παράδειγμα 4 – Κουμπιά

Παράδειγμα 5α – Μεταβλητές 1

Παράδειγμα 5β – Μεταβλητές 2

Παράδειγμα 5γ – Μεταβλητές 3

Παράδειγμα 5δ – Μεταβλητές Σύνθετο

Παράδειγμα 6 – Αλφαριθμητικά

Παράδειγμα 7α – Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ώρας (Ψηφιακό Ρολόϊ)

Παράδειγμα 7β – Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ώρας

Παράδειγμα 7γ – Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ώρας (Πόσες ημέρες έχω ζήσει)

Παράδειγμα 8 – Μηνύματα

Παράδειγμα 9 – Λίστες/Κατάλογοι

Παράδειγμα 10 -Λήψη αποφάσεων

Παράδειγμα 11 -Λήψη αποφάσεων (Υπολογισμός Ολικής Αντίστασης)

Παράδειγμα 12 – Λήψη αποφάσεων Select Case και Timer

Παράδειγμα 13 – Επαναλήψεις

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο