Προγραμματισμός

Προγραμματίζουμε με App Inventor και Σ.Ε.Π. Χίου

Tο App Inventor, είναι ένα ελεύθερο και ανοικτό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, ιδανικό για χρήστες με ελάχιστη ή και καθόλου σχετική εμπειρία, το οποίο ανέπτυξε η Google, και πλέον αναπτύσσεται και συντηρείται από το MIT (Massachusetts Institute of Technology), ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα Πανεπιστήμια της Αμερικής στον τομέα της πληροφορικής.

Το μεγάλο μερίδιο της πλατφόρμας Android στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά, είναι δεδομένο και με το App Inventor μπορούμε γρήγορα και σχετικά εύκολα να δημιουργήσουμε κι εμείς τις δικές μας εφαρμογές που θα “τρέχουν” σε Android.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου ανέπτυξε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διαθέτει με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Η αναφορά σε αυτό θα πρέπει να γίνεται ως εξής: Προγραμματισμός σε App Inventor. Βασίλης Βασιλάκης, Γιώργος Χατζηνικολάκης. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου, 2014.

Το υλικό αυτό, λοιπόν, αποτελείται από έναν αριθμό μαθημάτων με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι περιγράφονται στην αρχή κάθε μαθήματος. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει αναλυτικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών, ενώ σταδιακά οι οδηγίες γίνονται πιο συνοπτικές, όταν αναφέρονται σε έννοιες και διαδικασίες που θεωρούνται γνωστές.

Ορισμένες επεκτάσεις των εφαρμογών αφήνονται ως ασκήσεις για τους μαθητές, ενώ στο τέλος κάθε μαθήματος υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες για το σπίτι, ώστε οι μαθητές να επιλέγουν εκείνες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Στο τέλος κάθε μαθήματος παρατίθενται επίσης ενδεικτικές λύσεις όλων των δραστηριοτήτων και επεκτάσεων. Τέλος, στο παράρτημα περιγράφονται τα προαπαιτούμενα για τη χρήση του App Inventor και την άμεση δοκιμή των εφαρμογών σε προσομοιωτή ή σε συσκευή Android.

Κατεβάστε το υλικό στον Υπολογιστή σας:

Προγραμματισμός σε App Inventor

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο