Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας

Στο πλαίσιο των ενεργειών του ΥΠΠΕΘ για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ψηφιακής εμπιστοσύνης, υλοποιήθηκε η πράξη «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενίσχυσης ψηφιακής εμπιστοσύνης» που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.
Ένα από τα έργα της Πράξης είναι το Υποέργο 1: «Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου».
Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, με έμφαση στην παραγωγή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών/περιεχομένου.

Βασικές ενέργειες για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η δημιουργία ενημερωτικής διαδικτυακής Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικού παιχνιδιού με θέμα την ασφαλή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου.
Οι Θεματικές Ενότητες του Περιεχομένου της Πύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού είναι: Ιδιωτικότητα, Ασφάλεια, Σύγχρονες Τεχνολογίες, Προστασία, Ηθικής και Δεοντολογίας, Υγείας-Εθισμός. Η διαδικτυακή Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας, το εκπαιδευτικό υλικό και το διαδραστικό παιχνίδι είναι προσβάσιμα από τη διεύθυνση http://digitrust.edu.gr

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο