Ψηφιακή Εκπαίδευση

Πλατφόρμα «Αίσωπος» – Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσωπος» υποστηρίζει την Σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού με χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web.

Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στόχους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλοποίησης κτλ.

 Στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» βρίσκονται δημοσιευμένα 771 Ψηφιακά Διαδραστικά Διδακτικά Σενάρια Επιστημονικά και Παιδαγωγικά πιστοποιημένα:

Τα Υποδειγματικά Σενάρια (268) έχουν υλοποιηθεί από επιστημονικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων ορισμένων από το ΙΕΠ.

Τα Βέλτιστα Σενάρια (331) έχουν υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι αξιολογημένα από δύο αξιολογητές και η μέση βαθμολογία τους είναι από 70 έως 100 μονάδες.

Τα Επαρκή Σενάρια (172) έχουν υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι αξιολογημένα από δύο αξιολογητές και η μέση βαθμολογία τους είναι από 50 έως 69,5 μονάδες.

Για να δείτε όλα τα σενάρια κάντε κλικ εδώ

aesop-senaria-1

Οι επιλογές αμέτρητες, όπως και τα φίλτρα αναζήτησης. Επιλέξτε τύπο σεναρίου, εκπαιδευτική βαθμίδα, γνωστικό αντικείμενο και επίπεδο δυσκολίας…

Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας και επιθυμώ να Σχεδιάσω Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο. Τι πρέπει να κάνω;

aesop-senaria-2

Πραγματικά υπάρχει εξαιρετικό υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην τάξη και γιατί όχι να δημιουργήσουμε το δικό μας. Επισκεφτείτε τον Ιστότοπο.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο