Προγραμματισμός

Προγραμματισμός σε Python μέσα από παραδείγματα

Ένας διαφορετικός τρόπος για να μάθουμε Προγραμματισμό σε Python… μέσα από την Ιστοσελίδα Pythonies από τους Εκπαιδευτικούς Βασίλη Βασιλάκη και Γιώργο Μπουκέα

Διαβάστε την προσέγγιση των δημιουργών:

Μια ματιά στα περιεχόμενα των περισσότερων βιβλίων για τον προγραμματισμό δείχνει ότι είναι δομημένα γύρω από τις προγραμματιστικές έννοιες που σταδιακά εισάγουν. Η κατανόηση των εννοιών και η εμβάθυνση σε αυτές επιτυγχάνονται με ασκήσεις, κατά κανόνα μικρές και εστιασμένες.

Θελήσαμε να δοκιμάσουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Κάθε κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αντιστοιχεί σ’ ένα πρόγραμμα, συνήθως ένα παιχνίδι. Δεν το παρουσιάζουμε ολοκληρωμένο για να εξηγήσουμε στη συνέχεια τον κώδικά του, αλλά ξεκινάμε από το μηδέν και το χτίζουμε βήμα προς βήμα, εξηγώντας τη φιλοσοφία με την οποία περνάμε από το κάθε βήμα στο επόμενο. Οι προγραμματιστικές έννοιες δεν είναι το επίκεντρο· εισάγονται όταν προκύψει η ανάγκη, όταν είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.

Πιστεύουμε ότι η κατασκευή μεγαλύτερων προγραμμάτων παρέχει στους αρχάριους μεγαλύτερο κίνητρο και αμεσότερη ανταμοιβή. Ελπίζουμε ότι ο τρόπος ανάπτυξης του περιεχομένου επιτρέπει σ’ εκείνους που το χρησιμοποιούν να γενικεύουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτούν και σε νέα προβλήματα.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο