Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Βοήθημα από το ΙΕΠ με Οδηγίες μελέτης για το μάθημα Α.Ε.Π.Π.

Για πρώτη φορά θα δοθεί και 3ο βιβλίο (παράρτημα), με οδηγίες μελέτης για τον μαθητή για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής δινόταν το βιβλίο και το τετράδιο μαθητή. Με μια γρήγορη ματιά μπορώ να πω πως συμπληρώνει το σχετικά “φτωχό” σε υλικό βιβλίο μαθητή και θα βοηθήσει στην κατανόηση των εννοιών όλης της ύλης.  Ας το θεωρήσουμε ως μια αναβάθμιση και ελπίζουμε κάποια στιγμή να δοθεί +1 τουλάχιστον ώρα ώστε να μπορούμε κι εμείς οι διδάσκοντες να έχουμε μεγαλύτερη άνεση στην κάλυψη της ύλης.

Δείτε το παράρτημα με τις οδηγίες μελέτης εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο