STEM για όλους!

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών στις Η.Π.Α.,  η βελτίωση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα, καθώς κάθε Αμερικανός μαθητής αξίζει πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, γεγονός που θα βοηθήσει τόσο για το μέλλον τους όσο και για το μέλλον του έθνος. Οι συνεχείς προσπάθειες του Αμερικανικού κράτους έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή επίπεδα συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με σκοπό την ανάπτυξη της εκπαίδευσης STEM. Έτσι, οι οικονομικές πολιτικές έχουν επικεντρωθεί στη μεγιστοποίηση των Ομοσπονδιακών επενδύσεων για να αυξηθεί η πρόσβαση των μαθητών στις εμπειρίες STEM-learning και έχουν γίνει ουσιαστικές προσπάθειες για να εντοπιστούν και να διαμορφωθούν οι εφευρέτες, εξερευνητές και κατασκευαστές της επόμενης γενιάς.

Οι ενέργειες του κράτους για την επιτάχυνση της προόδου περιλαμβάνουν:

-Εξασφάλιση περισσότερων από $ 1 δις σε ιδιωτικές επενδύσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης STEM ως μέρος της εκστρατείας Educate to innovate.

-Χάρη στις δημόσιες και ιδιωτικές δεσμεύσεις, το Αμερικάνικο έθνος έχει ήδη επιτύχει το 50% της διαδρομής προς την επίτευξη του στόχου που τέθηκε το 2011 για την προετοιμασία 100.000 νέων εκπαιδευτικών στα μαθηματικά και την επιστήμη, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών κατά 25.000 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

-Η εκπαίδευση STEM έχει ενσωματωθεί στις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας (ED), όπως φαίνεται και από την υπογραφή της εντολής “Αγώνας για την κορυφή”.

-Η κυβέρνηση ανακοίνωσε περισσότερες από 350 δεσμεύσεις από κολέγια και πανεπιστήμια να παρέχουν οδούς για μαθητές που υποεκπροσωπούνται ώστε να αποκτήσουν πτυχίο στις επιστήμες STEM.

-Έχουν ξεκινήσει παραδόσεις, όπως το Science Fair, για να τιμήσουν τους νέους που χρησιμοποιούν την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά για να βελτιώσουν τις κοινότητές τους και τον κόσμο.

-Στον τελευταίο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επένδυση ύψους 3,0 δις $ σε 14 ομοσπονδιακές υπηρεσίες για τα προγράμματα εκπαίδευσης STEM.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει από το 2016 και πέρα. Για να ανταποκριθεί η αγορά στο προβλεπόμενο εργατικό δυναμικό, χρειάζεται 1 εκατομμύριο επιπλέον πτυχιούχους STEM ως το 2022. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις γυναίκες και τις μειονότητες που υποεκπροσωπούνται σε πολλούς τομείς, παρά το γεγονός ότι αυτές οι δημογραφικές ομάδες περιλαμβάνουν περισσότερο από τα δύο τρίτα των φοιτητών. Παραλείποντας τη συμμετοχή των ομάδων αυτών η χώρα θα οδηγηθεί σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ελλείψεις που θα αποτρέψουν τα επαγγέλματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση της δύναμης της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, μια ιστορική δύναμη για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της αμερικανικής οικονομίας και θα στερήσει από ορισμένους από τους πολίτες μας την επιβράβευση μιας προσοδοφόρας καριέρας.

Η αλλαγή που απαιτείται για να διευρυνθεί η πρόσβαση, η επιτυχία, και η ποικιλομορφία στον τομέα της εκπαίδευσης STEM μπορεί να φαίνεται τρομακτική. Για το λόγο αυτό, μια μεγάλη σειρά από στρατηγικές διδασκαλίας, που βασίζονται σε στοιχεία και μεθόδους που εμπνέουν και υποστηρίζουν όλους τους μαθητές, θα προετοιμάσουν το έδαφος. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία 50 χρόνια έχουν βοηθήσει στην κατανόηση των αιτιών που οδηγούν τις γυναίκες και τους μαθητές που προέρχονται από εθνικές μειονότητες να εγκαταλείψουν τη μελέτη και την επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς STEM.  Με βάση αυτές τις γνώσεις που βασίζονται στην έρευνα, ο Προϋπολογισμός του 2017 έθεσε ως προτεραιότητα να επενδυθούν χρήματα σε τρεις σημαντικούς τομείς για την υποστήριξη της εκπαίδευσης STEM για όλους τους φοιτητές: (1) βελτίωση της διδασκαλίας STEM και υποστήριξη της ενεργητικής μάθησης, (2) επέκταση της πρόσβασης σε μαθήματα STEM, και (3) αντιμετώπιση προκαταλήψεων και διεύρυνση των ευκαιριών των μειονοτήτων στην εκπαίδευση STEM.

Βελτίωση και Υποστήριξη της διδασκαλίας STEM (Active Learning)

Στοιχεία δείχνουν ότι η ενεργός στα προγράμματα STEM ενισχύει τα επίπεδα μάθησης για τους μαθητές όλων των δημογραφικών στοιχείων και έχει ιδιαίτερα ευεργετικές συνέπειες για τις γυναίκες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Σε κλάδους STEM, η χρήση της ενεργητικής μάθησης όχι μόνο βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και βοηθά να οδηγηθούν οι μαθητές στην επιλογή σπουδών στους ανάλογους κλάδους. Ενεργητικές στρατηγικές μάθησης περιλαμβάνουν μια σειρά από πρακτικές στις οποίες οι μαθητές μαθαίνουν να ασχολούνται με τη σκέψη ή την επίλυση προβλημάτων και όχι να ακούνε παθητικά μια διάλεξη. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να είναι απλές, όπου οι μαθητές καλούνται να λύσουν τα προβλήματα πριν από μια διάλεξη που θα τους παρέχει τα εργαλεία για να το πράξουν, ή μπορεί να απαιτεί περισσότερο δραματικές αλλαγές, όπως η εμπλοκή μαθητών σε πρωτότυπη έρευνα.

Η Διοίκηση έχει ήδη υποστηρίξει την έρευνα και την εκτέλεσή της ενεργητικής μάθησης στην Κ-12 και στις τάξεις επιπέδου κολεγίου. Ο προϋπολογισμός του 2017 στηρίζεται σε προηγούμενες προσπάθειες, επενδύοντας 109 εκατομμύρια $ στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης STEM προπτυχιακά για να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στην πιο αποτελεσματική μάθηση και ευκαιρίες για έρευνα-ευκαιρίες που θα τους προετοιμάσουν για να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στους διάφορους κλάδους.  Για να συνεχιστεί η υποστήριξη που φέρνει άριστους δασκάλους σε τάξεις STEM,  θα επενδυθούν $ 125 εκατομμύρια στο πρόγραμμα Pathways που αφορά σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές για την υποστήριξη προγραμμάτων προετοιμασίας και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε συνεργασία με σχολικές περιοχές για τη δημιουργία ή την επέκταση των οδών υψηλής ποιότητας στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα στα σχολεία υψηλής ανάγκης και για θέματα υψηλής ανάγκης, όπως το STEM. Επιπλέον, εντός του τρέχοντος έτους, η διοίκηση θα λάβει μέτρα για να επιδείξει τη σημασία της ενεργού μάθησης, και να αναδείξει την αυξανόμενη δύναμη των εκπαιδευτικών, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων που εργάζονται για την επέκταση της χρήσης της ενεργητικής μάθησης σε όλα τα επίπεδα – από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο.

Η επέκταση της πρόσβασης σε μαθήματα STEM

Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε μαθήματα STEM κατά τη διάρκεια της εύπλαστη ηλικία τους, το έθνος πρέπει να αυξήσει τις ευκαιρίες για όλους τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη σουίτα  προηγμένων μαθημάτων. Για τους μαθητές γυμνασίου, η πρόσβαση σε βασικά και προηγμένα μαθήματα STEM είναι ένα ουσιαστικό μέρος της προετοιμασίας για να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό, εξοπλισμένοι με σχετικές δεξιότητες κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση STEM συσχετίζεται με επιτυχία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας δείχνει ότι το 50 τοις εκατό των γυμνασίων των ΗΠΑ δεν προσφέρουν μαθηματικά και 27 τοις εκατό δεν προσφέρουν φυσική. Μεταξύ 10 και 25 τοις εκατό των γυμνασίων στερούνται περισσότερα από ένα από τα βασικά μαθήματα στην τυπική ακολουθία του γυμνασίου τα μαθηματικά και την επιστήμη της εκπαίδευσης, όπως η άλγεβρα Ι και ΙΙ, γεωμετρία, βιολογία, ή χημεία . Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μόνο το ένα τέταρτο όλων των Κ-12 σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρει μαθήματα που αφορούν στην επιστήμη των υπολογιστών, τον προγραμματισμό και την κωδικοποίηση. Το Έθνος πρέπει να αναλάβει δράση για να επεκτείνει την ποικιλομορφία των σχολείων που προσφέρουν βασικές και προηγμένες γνώσεις STEM.

Ο προϋπολογισμός του 2017 περιλαμβάνει μαθήματα Επιστήμης των Υπολογιστών για Όλους, σχέδιο που βασίζεται στη δυναμική σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, για να δοθεί σε κάθε μαθητή η ευκαιρία να μάθει την επιστήμη των υπολογιστών. Ο προϋπολογισμός επενδύει 4 δις $ στην υποχρεωτική χρηματοδότηση, που διατίθεται σε τρία χρόνια, για να υποστηρίξει την ικανότητα και στις 50 πολιτείες να διευρυνθεί η πρόσβαση για όλους τους μαθητές σε υπολογιστή και στη διδασκαλία προγραμμάτων και σπουδών της επιστήμης. Εκτός από τις επιχορηγήσεις σε κρατικό επίπεδο, αφιερώνονται 100 εκατομμύρια $ σε ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις ειδικά για κορυφαίες περιοχές, ώστε να εκτελέσουν φιλόδοξες προσπάθειες επέκτασης της διδασκαλίας της επιστήμης των υπολογιστών για όλους τους μαθητές και να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για τις μικρότερες επαρχιακές πόλεις.

Το προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης συμπληρωματικές επενδύσεις για να βοηθήσει να συμπληρωθούν τα κενά στην εκπαίδευση STEM, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας επένδυσης 80 εκατομμυρίων $ για την παροχή πόρων για τις κοινότητες ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα Next-Generation στα Λύκεια που θα περιλαμβάνει εργαστήρια για τη διδασκαλία προγραμμάτων STEM, και 500 εκατομμύρια $ για τη στήριξη μαθητών και την απόκτηση των απαραίτητων υλικών.

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία της αμερικανικής δεξαμενής ταλέντων και του εργατικού δυναμικού είναι η ποικιλομορφία . Αλλά, τα περιττά εμπόδια πολύ συχνά αποτρέπουν τους μαθητές από το να ασχοληθούν με θετικές και τεχνολογικές σπουδές. Σκοπός του STEM είναι να εκμεταλλευτεί την ποικιλομορφία των Αμερικανών πληρέστερα, δίνοντας πρόσβαση στο πλήρες δυναμικό του έθνους και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες.

Με αυτό το σκεπτικό θα επενδυθούν 16 εκατομμύρια $ σε συμμαχίες για την ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα αυξήσουν την ποικιλομορφία των μαθητών που εκπαιδεύονται στο STEM. Επιπλέον,  θα επενδυθούν χρήματα σε μια σειρά από προγράμματα που έχουν έμφαση στην αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση STEM, συμπεριλαμβανομένων των 108 εκατ $ σε ιδρύματα που εξυπηρετούν ισπανόφωνους πληθυσμούς.

Για να στηριχθούν προσπάθειες του παρελθόντος, το κράτος συνεργάζεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας για να αλλάξει την εικόνα των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με το STEM και τους ανθρώπους που τις στελεχώνουν. Το έργο αυτό θα προσφέρει πρότυπα για να εμπνεύσει νέους να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στο STEM και να προσφέρει στο κοινό μια πιο ρεαλιστική και θετική εικόνα για την εκπαιδευτική αυτή μέθοδο.

Η πρόοδος σε τομείς σχετικούς με το STEM θα αυξήσει τον αριθμό και την ποικιλία των μαθητών που επιτυγχάνουν στην εκπαίδευση και στη συνέχεια στελεχώνουν το εργατικό δυναμικό της χώρας. Για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα αλλά και στο μέλλον, το Έθνος πρέπει να υιοθετήσει τη μέθοδο STEM και να εντάξει σε αυτή όλα τα λαμπρά μυαλά που έχει στη διάθεσή του. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε άλλες ευκαιρίες.

Μετάφραση στα ελληνικά άρθρου δημοσιευμένου στο site του Λευκού Οίκου.

Ελληνική πηγή stem.edu.gr

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο