Ψηφιακή Υπογραφή Εγγράφων pdf

Η υπογραφή ψηφιακών εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί αρκετά απλά, με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού JSign

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η κατοχή πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να αποκτηθεί από την υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών του ΠΣΔ.

Το πιστοποιητικό ψηφιακής υπογραφής μπορεί είτε να αποθηκευθεί σε μια εξωτερική eToken συσκευή είτε να εγκατασταθεί στο ίδιο το λειτουργικό σύστημα (MS Windows ). Η πρώτη μέθοδος (eToken) είναι η προτεινόμενη. Η δεύτερη, θεωρείται λιγότερο ασφαλής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μόνο στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνεται στον προσωπικό υπολογιστή του ενδιαφερόμενου.

Για την εγκατάσταση του πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής σε eToken συσκευή δείτε εδώ

Για την εγκατάσταση του πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής σε MS Windows δείτε εδώ

Μεταφορτώστε το αρχείο εγκατάστασης της εφαρμογής JSign από εδώ (43,1 MB). Μετά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης, εκτελέστε το αρχείο και ακολουθώντας τον οδηγό εγκατάστασης, ολοκληρώστε την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Επιλέγοντας το JSign (από «Έναρξη -> Όλα τα προγράμματα) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου της εφαρμογής.

Επιλέξτε την επιλογή « Προχωρημένη Προβολή », προκειμένου να εμφανιστεί το σύνολο των διαθέσιμων παραμέτρων του προγράμματος.

Για χρήστες με λειτουργικό σύστημα MS WINDOWS, η επιλογή τύπου χώρου αποθήκευσης κλειδιών πρέπει να είναι «WINDOWS-MY»

Επιλέξτε «Φόρτωση Πιστοποιητικών», προκειμένου να φορτώσετε τα πιστοποιητικά τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.

Μια από τις σημαντικές δυνατότητες της υπογραφής ενός εγγράφου, είναι η χρονοσήμανση της τελευταίας μεταβολής του. Αυτό απαιτεί την χρήση υπηρεσιών Time Stamping Authority (TSA). Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν μια χρονοσήμανση που είναι ανεξάρτητη από τον χρήστη και θεωρείται έμπιστη.

Ο server χρονοσήμανσης που δηλώνετε  για τη χρήση της υπηρεσία TSA έχει τροποποιηθεί.

Συγκεκριμένα αντί του παλαιού προτεινόμενου: https://adobe-timestamp.geotrust.com/tsa πλέον ο νέος προτεινόμενος είναι ο http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer

Για την περίπτωση του jsign η αλλαγή γίνεται από το κουμπί TSA/OCSP/CRL.

Στην περίπτωση του Adobe Reader η αλλαγή γίνεται από το σημείο EDIT-PREFERENCES-CONFIGURE TIMESTAMP SERVER SETTING -NEW.

Αφού ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις της εφαρμογής, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρήστης πλέον μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή του εγγράφου σε 3 βήματα:

α) Επιλογή πιστοποιητικού:

Στην περίπτωση που έχουν φορτωθεί περισσότερα του ενός πιστοποιητικά, ο χρήστης επιλέγει το πιστοποιητικό με το οποίο θέλει να υπογράψει το έγγραφο.

β) Επιλογή αρχείου προς υπογραφή:

Μέσω της επιλογής «Αναζήτηση», επιλέγεται το αρχείο που θέλει να υπογράψει.

γ) Υπογραφή αρχείου:

Με την επιλογή «Υπέγραψε το» ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Δείτε πιο αναλυτικά, με εικόνες τη σελίδα υποστήριξης της υπηρεσίας ψηφιακών πιστοποιητικών, εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο