Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εξοπλισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής από τον WRO

Όραμα του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας WRO Hellas αποτελεί η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για την επίτευξη αυτού του οράματος, ο WRO Hellas έχει δημιουργήσει τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Οι διαγωνισμοί λειτουργούν ως κίνητρο, τόσο για την αύξηση του ενεργού ενδιαφέροντος από τη σχολική κοινότητα απέναντι στην εκπαιδευτική ρομποτική, όσο και για τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό των ελληνικών σχολείων, μέσα από τον εφοδιασμό τους με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Τα σχολεία όλης της χώρας προσκαλούνται να εφοδιαστούν με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής, τον οποίο θα αξιοποιούν τόσο στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς, όσο και για την ευρύτερη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής στους μαθητές τους.

Προτεραιότητα του οργανισμού αποτελεί η υποστήριξη των σχολείων που δε διαθέτουν τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την προμήθεια εξοπλισμού. Έτσι, ο WRO Hellas εργάζεται εντατικά για τον εντοπισμό εκείνων των υποστηρικτών που θα κάνουν δυνατή την εξασφάλιση δωρεάν εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής για όσο περισσότερα σχολεία της Ελλάδος γίνεται.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα, ενημερώνετε τον WRO Hellas ότι ενδιαφέρεστε να μπείτε στη λίστα με τα σχολεία που ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν δωρεάν εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Σημαντικές διευκρινήσεις:

Τα δωρεάν πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής που είχαμε εξασφαλίσει στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2016 – 2017 έχουν ήδη αποσταλεί στα δικαιούχα σχολεία. Η παρούσα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καταλήξει στη δημιουργία μίας λίστας προτεραιότητας για την παροχή εξοπλισμού από το σχολικό έτος 2017 – 2018 και έπειτα.

Η χορηγική στήριξη που εξασφαλίζουμε για κάθε σχολικό έτος δεν είναι απεριόριστη. Για το λόγο αυτόν τηρούμε χρονολογική σειρά των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να εξυπηρετούμε τα ενδιαφερόμενα σχολεία κατά δύναμη και κατά προτεραιότητα. Επίσης, για τον ίδιο λόγο κάθε σχολείο δεν δικαιούται παραπάνω από ένα δωρεάν πακέτα εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Ο εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής προσφέρεται στο σχολείο και παραμένει στην κυριότητα αυτού. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν έχουν κυριότητα απέναντι στο συγκεκριμένο εξοπλισμό και οφείλουν να τον παραδίδουν όπως τον παρέλαβαν για τις επόμενες σχολικές χρονιές.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι η παραλαβή του δωρεάν εξοπλισμού από τα σχολεία επιτρέπεται μονάχα εφόσον τα σχολεία δεσμεύονται για τη συμμετοχή τους στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Έτσι, εφόσον η αίτησή σας επιλεγεί κατά σειρά προτεραιότητας για την παραλαβή του δωρεάν εξοπλισμού, θα πρέπει να εγγυηθείτε ότι το σχολείο σας πράγματι θα κάνει την προσπάθειά του, κατεβάζοντας ομάδα στο διαγωνισμό της εκάστοτε τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Τα σχολεία που θα επιλέγονται για να παραλάβουν τον εξοπλισμό, κάθε σχολική χρονιά και κατά σειρά προτεραιότητας, θα ενημερώνονται σχετικά, μέσα στους 4 πρώτους μήνες της εκάστοτε τρέχουσας σχολικής χρονιάς (μέχρι και το Δεκέμβριο).

Για τη διευκόλυνση και για την επιτάχυνση των διαδικασιών, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της παρούσας φόρμας όσο πιο ευανάγνωστα και πιστά γίνεται.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο