Παίζουμε… Προγραμματίζοντας σε C και Java με το Code Hunt

«Τα παιχνίδια είναι το πιο παλιό όχημα της εκπαίδευσης. Αποτελούν την αυθεντική εκπαιδευτική τεχνολογία, τη σύμφωνη με τους νόμους της φύσης, έχοντας λάβει τη σφραγίδα της  επιδοκιμασίας της φυσικής επιλογής. Το παιχνίδι επομένως επιτελεί εκπαιδευτικό έργο ζωτικής σημασίας για οποιοδήποτε ον ικανό να μαθαίνει.» (Crawford, 1982). Με αυτή την εισαγωγή θα ξεκινήσω να σας παρουσιάσω το Code Hunt.

Το Code Hunt είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, πίσω από την οποία βρίσκεται η Microsoft, που δημιουργήθηκε για να διδάξει στους χρήστες προγραμματσμό. Υποστηρίζει τις γλώσσες C# και Java και απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη μια επαφή με τον προγραμματισμό. Αν είστε αρχάριος, μάλλον δεν είναι η κατάλληλη εφαρμογή για να κάνετε τα πρώτα σας βήματα, αν και η βοήθεια που παρέχεται είναι αξιόλογη. Στην πραγματικότητα δε θα γράψετε κώδικα από την αρχή, αλλά θα κληθείτε να κάνετε διορθώσεις και συμπληρώσεις σε κώδικα που θα σας δοθεί. Όσο πιο “έξυπνο” και σύντομο κώδικα γράφετε, τόσο πιο πολύ θα βαθμολογείστε. Επίσης, καλό θα είναι να είστε και λίγο εξοικειωμένος με την Αγγλική Γλώσσα.

Ας δούμε πως λειτουργεί. Επισκεφτείτε τον επίσημο Ιστότοπο και κάντε εγγραφή.

Στη συνέχεια επιλέγετε τη Γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να προγραμματίσετε(C# ή JAVA):

Η εφαρμογή θα μας ενημερώσει σχετικά με το τι μας περιμένει (τα επίπεδα). Θα ξεκινήσουμε με αυτό της εκπαίδευσής μας για να μπούμε στη λογική:

Στον τομέα μηδέν λοιπόν θα γίνει η εκπαίδευσή μας, σε 4 στάδια (πίστες), με την εφαρμογή να μας καθοδηγεί αναλυτικά σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε:

Για να καταλάβετε τι εννοώ δείτε την εικόνα που ακολουθεί:

Η επιφάνεια εργασίας μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στην αριστερή είναι γραμμένος ο προτεινόμενος κώδικας και στη δεξιά, πιθανές είσοδοι στις μεταβλητές με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η δική μας δουλειά έχει να κάνει με την τροποποίηση του κώδικα στα αριστερά για να ανταποκρίνεται στις επιθυμητές εξόδους στα δεξιά. Αν τα καταφέρουμε, θα δούμε το μήνυμα Captured και τη βαθμολογία μας (Skill Rating) κλιμακούμενη από το 1 έως το 3 ανάλογα με το πόσο αποτελεσματικό και σύντομο κώδικα γράψαμε. Ειδικά για το κομμάτι της βαθμολόγησης, οι δημιουργοί του Code Hunt ισχυρίζονται ότι προκύπτει από δυναμικό έλεγχο, ώστε να ανιχνεύεται ο “ποιοτικός” κώδικας και να βαθμολογείται με μεγαλύτερο σκορ!

Ας δούμε ένα πιο αναλυτικό παράδειγμα σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε ως χρήστες. Έστω ότι μας δίνεται το παρακάτω παράδειγμα. Στα αριστερά έχουμε ένα προγραμματάκι σε Java. Στα δεξιά δίνονται υποθετικές τιμές στις μεταβλητές X,Y μαζί με τα επιθυμητά αποτελέσματα(Expected Results), αλλά και αυτά που παράγει ο κώδικάς μας στα αριστερά (Your Result).

Όπως προαναφέραμε, δική μας δουλειά να διορθώσουμε τον κώδικα. Παρατηρώντας τι επιστρέφει ο κώδικας θα δούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στη γραμμή 7, την εντολή return 0; με την εντολή return x+y; Αν το κάναμε σωστά η εφαρμογή θα μας επιβραβεύσει:

Όσο το παιχνίδι προχωρά, θα αλλάζουμε κατηγορίες και θα μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε με αλφαριθμητικά, με τη χρήση δομών επιλογής και επανάληψης, πίνακες, και όλα όσα συναντάμε σε μία σύγχρονη γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Στα δυνατά σημεία της εφαρμογής η υποστήριξη ενός πρόσθετου για το Powerpoint, του Office Mix, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Code Hunt για τη δημιουργία Online μαθημάτων. (Προσοχή υποστηρίζεται μόνο από την έκδοση 2013 και πιο πρόσφατες).

Όπως και να’χει πρόκειται για μια καλοσχεδιασμένη εφαρμογή, η οποία θα σας κρατά σε “προγραμματιστική φόρμα”! Δείτε και ένα βίντεο για την εφαρμογή:

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή, δείτε την σελίδα “Σχετικά με το Code Hunt“, και αν προσπαθήσετε να λύσετε όλα τα προβλήματα, και κάπου δυσκολευτείτε, εδώ θα βρείτε όλες τις λύσεις! Ξεκινήστε λοιπόν, τώρα!

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο