Προγραμματισμός

Ο χορός συναντά τον Προγραμματισμό… η Ταξινόμηση Φυσαλίδας

Η πρώτη και πιο απλή μέθοδος ταξινόμησης που μαθαίνουμε είναι αυτή της ευθείας ανταλλαγής.  Η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής βασίζεται στην αρχή της σύγκρισης και ανταλλαγής ζευγών γειτονικών στοιχείων, μέχρις ότου διαταχθούν όλα τα στοιχεία. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κάθε φορά γίνονται διαδοχικές προσπελάσεις στον πίνακα και μετακινείται το μικρότερο κλειδί της ακολουθίας προς το αριστερό άκρο του πίνακα. Αν ο πίνακας θεωρηθεί σε κατακόρυφη θέση αντί σε οριζόντια και οι ακέραιοι θεωρηθούν – επιστρατεύοντας αρκετή φαντασία – ως φυσαλίδες (bubbles) σε μία δεξαμενή νερού με βάρη σύμφωνα με την τιμή τους, τότε κάθε προσπέλαση στον πίνακα έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο της φυσαλίδας στο κατάλληλο επίπεδο βάρους. Η μέθοδος είναι γνωστή ως ταξινόμηση φυσαλίδας (bubblesort). (Α.Ε.Π.Π. – Α. ΒΑΚΑΛΗ, Η. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΙΩΑΝΝIΔΗΣ, Χ. ΚΟΙΛΙΑΣ, Κ. ΜΑΛΑΜΑΣ, I. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΟΛΙΤΗΣ)

Ο Αλγόριθμος, αν και σχετικά απλός, δυσκολεύει τους μαθητές ως προς το τι πραγματικά συμβαίνει με τα στοιχεία του πίνακα. Το σχολικό βιβλίο παρουσιάζει ένα πολύ καλό παράδειγμα ώστε να δείξει στους αναγνώστες τι πραγματικά συμβαίνει.

Στο άρθρο αυτό όμως θα σας δείξω μια διαφορετική και εντυπωσιακή προσέγγιση εκπαιδευτικών και σπουδαστών του Sapientia Hungarian University of Transylvania, για να καταλάβουμε τα βήματα ταξινόμησης του αλγορίθμου. Δείτε λοιπόν ένα παράδειγμα ταξινόμησης ενός πίνακα 10 στοιχείων και τι συμβαίνει πραγματικά:

Πραγματικά απίστευτη ιδέα και εντυπωσιακό το τελικό αποτέλεσμα!!!

Αν σας άρεσε δείτε περισσότερους αλγορίθμους με χορευτική προσέγγιση, εδώ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο