Περιφερειακός Διαγωνισμός Ρομποτικής Ιονίων Νήσων 2018

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 στο χώρο του 1ου & 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας διεξήχθη ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ιονίων Νήσων, με επιστημονικό υπεύθυνο διοργάνωσης τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Ιονίων Νήσων υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης (WRO Hellas).

Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Ρομποτικής Ιονίων Νήσων είναι το προκριματικό στάδιο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 4 Μαρτίου 2018 και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοση της εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) και την ένταξή της στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.

Για κάθε σχολική βαθμίδα τίθενται διαφορετικοί εκπαιδευτικοί στόχοι και διαγωνιστικά κριτήρια.

Ο “Εποικισμός στον Άρη” ήταν το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι μαθητές των δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής και από μόνο του θέμα ήταν αρκετό, ώστε να αφήσει την φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών να καλπάζει κατασκευάζοντας ρομποτικές κατασκευές μοντέλα με αυτοματισμούς.

Οι μαθητές των Γυμνασίων από την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά κλήθηκαν να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ρομπότ τα οποία θα επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με το ιστορικό θέμα “Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες (Φρυκτωρίες)”.

Οι 6 ομάδες μαθητών Γυμνασίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που προκρίνονται στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, είναι οι παρακάτω:

Ενώ στην κατηγορία των μαθητών Δημοτικού τις 3 πρώτες θέσεις πήραν οι παρακάτω:

Δείτε τις προσπάθειες των μαθητών στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Ιονίων Νήσων:

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων Νήσων

Γεράσιμος Πολυμέρης

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο