Εφαρμογές Πληροφορικής

Υποστηρικτικό Υλικό για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄ Λυκείου

***Ενημέρωση 6/9/2021. Βλέποντας τις εκατοντάδες επισκέψεις του άρθρου και με δεδομένο ότι φέτος δε θα διδάσκω το συγκεκριμένο μάθημα – άρα δε θα χρησιμοποιώ την eClass, μπορείτε να δείτε για το μάθημα τα παρακάτω:

Υλικό για το App Inventor

Ένα σενάριο για τη διδασκαλία της HTML στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Λυκείου

Ένα σενάριο για τις εφαρμογές νέφους και συνεργατικά έγγραφα.


Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συγκέντρωσα αρκετό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής, Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄ΓΕ.Λ.

Το υλικό έχει οργανωθεί στην ηλεκτρονική τάξη του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Βασιλικής, και περιέχει συνδέσμους με προτεινόμενο υλικό για τις  3 θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στην ύλη σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Υπενθυμίζεται ότι στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Συγκεκριμένα:

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Οι μαθητές αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 18}

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web 2.0 εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισάγει τους μαθητές στη χρήση των εφαρμογών Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία – διαχείριση εγγράφων και τη συνεργασία από απόσταση. Θέλουμε οι μαθητές να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού Νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του. Επίσης στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο. Θέλουμε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

Το υλικό αντλήθηκε από τον προσωπικό μου Ιστότοπο, τα αποθετήρια εκπαιδευτικών σεναρίων Φωτόδεντρο και Αίσωπος, αλλά και από εξαιρετικές δουλειές συναδέλφων.

Η τάξη είναι “ανοικτή” με ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό. Θα σας παρακαλέσω όπου αναφέρεται άδεια χρήσης (κυρίως Creative Commons), η χρήση του υλικού να ακολουθεί τους σχετικούς κανόνες. Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την η-τάξη:

ή εναλλακτικά δείτε το ανά ενότητα:

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 {ενδεικτικές ώρες: 18}

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 {ενδεικτικές ώρες: 16}

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο