Πιστοποίηση ΤΠΕ

Ύλη και Περιεχόμενο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Υποστήριξης Πιστοποίησης, ορίζεται η 8η Ιανουαρίου του 2019. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης ορίζεται σε τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως με σκοπό την υλοποίηση σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών συνολικά. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Τροποποιήθηκε 19/12 ως εξής: Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών, ανά τμήμα Υποστήριξης.

!!!! Νέα Ενημέρωση 21/1/19 – Υλικό υποστήριξης για το ΚΠΠ

Η υποστήριξη των μαθητών έχει ως τελικό στόχο την προετοιμασία τους για την συμμετοχή σε εξετάσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.

Οι εξετάσεις επικεντρώνονται στην πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εστιάζουν σε τρία διακριτά γνωστικά αντικείμενα:

α) Επεξεργασία κειμένου,

β) Υπολογιστικά Φύλλα και

γ) Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας ανά αντικείμενο θα είναι συμβατό με αυτό που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 34 στο ΦΕΚ Β΄ 2123/01-08-2014.

Σύμφωνα με τα άρθρα του ΦΕΚ, στην ύλη περιλαμβάνονται:

Α.Γνωστικό αντικείμενο: επεξεργασία κειμένου.

1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου.

α. Χειρισμός εγγράφων.

α1. Δημιουργία, Άνοιγμα, Κλείσιμο, Αποθήκευση εγγράφου.
α2. Αποθήκευση εγγράφου με διαφορετικό τύπο ή / και σε διαφορετική θέση ή / και με διαφορετικό όνομα.
α3. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εγγράφων.
α4. Χρήση διαθέσιμων προτύπων για δημιουργία εγγράφων.

β. Περιβάλλον της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου.

β1. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων .
β2. Εναλλαγή μεταξύ καταστάσεων προβολών σελίδας.
β3. Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης – σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ).
β4. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής.
β5. Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής: Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα-αποθήκευση εγγράφων, όνομα χρήστη.
β6. Εμφάνιση, απόκρυψη μη-εκτυπώσιμων χαρακτήρων.

2. Επεξεργασία Κειμένου.

α. Σύνταξη κειμένου.

α1. Εισαγωγή κειμένου.
α2. Διόρθωση, απαλοιφή κειμένου.
α3. Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων και συμβόλων.

β. Διαχείριση κειμένου.

β1. Επιλογή χαρακτήρων, λέξεων, γραμμών, παραγράφων, ολόκληρου του εγγράφου.
β2. Αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειμένου στο ίδιο ή σε άλλο έγγραφο.

γ. Βοηθητικά εργαλεία σύνταξης κειμένου.
γ1. Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς.
γ2. Χρήση «εύρεσης» και «αντικατάστασης» .
γ3. Ορθογραφικός έλεγχος κειμένου, προσθήκη λέξεων στο λεξικό.
γ4. Χρήση αυτόματου συλλαβισμού του εγγράφου.

3. Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων.

α. Μορφοποίηση Χαρακτήρων.

α1. Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς.
α2. Μορφή έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη .
α3. Χρώμα γραμματοσειράς
α4. Μορφή εκθέτη, δείκτη.
α5. Αυτόματη εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων σε κείμενο.
α6. Αντιγραφή μορφοποίησης.

β. Μορφοποίηση Παραγράφων.

β1. Επιλογές στοίχισης παραγράφου.
β2. Δημιουργία εσοχών και προεξοχών.
β3. Καθορισμός διάστιχου και αποστάσεων παραγράφου.
β4. Χρήση περιγραμμάτων και σκίασης σε παράγραφο.
β5. Δημιουργία λιστών με αρίθμηση και κουκίδες .
β6. Καθορισμός & χρήση στηλοθέτη/ων .
β7. Χρήση διαθέσιμων στυλ παραγράφου.

4. Διαμόρφωση εγγράφου.

α. Ρυθμίσεις σελίδας.

α1. Προσαρμογή περιθωρίων σελίδας.
α2. Επιλογή μεγέθους χαρτιού, προσανατολισμού σελίδας.

β. Κεφαλίδες και Υποσέλιδα.

β1. Εισαγωγή κειμένου σε κεφαλίδα, υποσέλιδο.
β2. Αρίθμηση σελίδων.
β3. Εισαγωγή διαθέσιμων πεδίων σε κεφαλίδα, υποσέλιδο: Ημερομηνία, Πλήθος σελίδων, Θέση αρχείου.

γ. Χρήση αλλαγών.

γ1. Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών σελίδας.
γ2. Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγών γραμμής στην ίδια παράγραφο.

5. Αντικείμενα.

α. Διαχείριση αντικειμένων.

α1. Εισαγωγή εικόνας, γραφικού στο έγγραφο.
α2. Διαγραφή εικόνας, γραφικού .
α3. Αντιγραφή, μετακίνηση εικόνας, γραφικού στο ίδιο ή σε άλλο έγγραφο.

6. Πίνακες.

α. Δημιουργία πίνακα και διαχείριση περιεχομένων πίνακα.

α1. Καθορισμός γραμμών, στηλών, θέσης πίνακα .
α2. Εισαγωγή, διόρθωση δεδομένων σε πίνακα .
α3. Επιλογή γραμμών, στηλών, κελιών ενός πίνακα .
α4. Εισαγωγή, διαγραφή γραμμών ή στηλών ή κελιών ενός πίνακα.
α5. Διαμόρφωση του πλάτους των στηλών και του ύψους των γραμμών ενός πίνακα.

β. Μορφοποίηση πίνακα.

β1. Μορφοποίηση του περιγράμματος των κελιών ενός πίνακα: Πλάτος, χρώμα, στυλ περιγράμματος.
β2. Εφαρμογή σκίασης σε κελιά.

7. Διαχείριση μαζικής αλληλογραφίας.

α. Προετοιμασία και συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδομένων για μαζική αλληλογραφία.

α1. Καθορισμός, επεξεργασία κύριου εγγράφου συγχώνευσης (επιστολή-ετικέτες).
α2. Άνοιγμα αρχείου δεδομένων για χρήση στη συγχώνευση.
α3. Προσθήκη πεδίων δεδομένων .
α4. Συγχώνευση κυρίου εγγράφου και δεδομένων για μαζική αλληλογραφία.

8. Εκτυπώσεις.
α. Προετοιμασία και εκτύπωση.
α1. Προεπισκόπηση εγγράφου.
α2. Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριμένες σελίδες, επιλογή εγκατεστημένου εκτυπωτή.
α3. Εκτύπωση εγγράφου σε εγκατεστημένο εκτυπωτή.


Β. Γνωστικό αντικείμενο: υπολογιστικά φύλλα.

1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων.

α. Διαχείριση βιβλίων εργασίας.

α1. Διαχείριση βιβλίων εργασίας.
α2. Δημιουργία, Άνοιγμα, Κλείσιμο, Αποθήκευση βιβλίων εργασίας.
α3. Αποθήκευση βιβλίου εργασίας με διαφορετικό τύπο ή και σε διαφορετική θέση ή και με διαφορετικό όνομα.
α4. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών βιβλίων.

β. Διαχείριση φύλλων εργασίας.

β1. Μετάβαση σε διαφορετικά φύλλα εργασίας ενός ή περισσοτέρων ανοικτών βιβλίων .
β2. Εισαγωγή φύλλου εργασίας.
β3. Διαγραφή φύλλου εργασίας.
β4. Μετονομασία φύλλου εργασίας.
β5. Αντιγραφή, μετακίνηση φύλλου εργασίας στο ίδιο ή σε διαφορετικό βιβλίο εργασίας.

γ. Το περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής.

γ1. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων.
γ2. Μετάβαση σε συγκεκριμένο κελί ή περιοχή ενός φύλλου εργασίας.
γ3. Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης-σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ).
γ4. Σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση περιοχών ενός φύλλου εργασίας.
γ5. Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής: Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα – αποθήκευση εγγράφων, όνομα χρήστη.
γ6. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής.

2. Επεξεργασία δεδομένων.

α. Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο φύλλο εργασίας.

α1. Εισαγωγή κειμένου, αριθμών, ημερομηνιών σε κελιά.
α2. Εισαγωγή επιπρόσθετων δεδομένων σε κελί, διόρθωση περιεχομένου κελιού .
α3. Απαλοιφή περιεχομένου κελιών .
α4. Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά .
α5. Χρήση της δυνατότητας εύρεσης και αντικατάστασης δεδομένων κελιών σ’ ένα φύλλο εργασίας.
α6. Ταξινόμηση αύξουσα, φθίνουσα των περιεχομένων μιας περιοχής κελιών.
α7. Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς.

β. Διαχείριση Κελιών.

β1. Μετακίνηση, αντιγραφή περιεχομένου κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο εργασίας.
β2. Εισαγωγή, διαγραφή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών.

3. Μορφοποίηση δεδομένων.

α. Μορφοποίηση φύλλου εργασίας.

α1. Επιλογή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών, όλων των κελιών του φύλλου εργασίας.
α2. Αλλαγή ύψους γραμμών, πλάτους στηλών, αυτόματη προσαρμογή στα δεδομένα.

β. Μορφοποίηση κελιών.

β1. Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν αριθμητικά δεδομένα: ποσοστό, δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων, νόμισμα.
β2. Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν δεδομένα ημερομηνίας.
β3. Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς.
β4. Εφαρμογή έντονης, πλάγιας, υπογραμμισμένης μορφής.
β5. Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς.
β6. Αναδίπλωση περιεχομένου κελιών.
β7. Στοίχιση, κεντράρισμα, προσανατολισμός περιεχομένων κελιού.
β8. Κεντράρισμα τίτλου σε μια περιοχή κελιών.
β9. Αλλαγή προσανατολισμού περιεχομένου κελιών.
β10. Περίγραμμα και σκίαση κελιών.
β11. Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ κελιών.

4. Τύποι και συναρτήσεις.

α. Αναφορές σε κελιά.

α1. Χρήση σχετικής και απόλυτης αναφοράς κελιού σε τύπους ή συναρτήσεις.

β. Τύποι υπολογισμού που δεν καλούν συναρτήσεις.

β1. Δημιουργία τύπου υπολογισμού με αριθμητικά δεδομένα και πράξεις πρόσθεσης,
αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης.
β2. Δημιουργία τύπου υπολογισμού με χρήση αναφορών σε κελιά.

γ. Τύποι υπολογισμού που χρησιμοποιούν συναρτήσεις.

γ1. Δημιουργία τύπων με χρήση συναρτήσεων που υπολογίζουν άθροισμα, μέσο όρο, μέγιστο, ελάχιστο, μέτρηση πλήθους.
γ2. Δημιουργία τύπου λήψης απόφασης με χρήση λογικής συνάρτησης.

5. Γραφήματα.

α. Δημιουργία γραφημάτων.

α1. Δημιουργία γραφημάτων από δεδομένα του φύλλου εργασίας.
α2. Επιλογή, αλλαγή τύπου γραφήματος: πίτας, ράβδων, στηλών, γραμμής.

β. Τροποποίηση και μορφοποίηση γραφήματος.

β1. Μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αλλαγή μεγέθους γραφήματος.
β2. Προσθήκη τίτλου ή ετικέτας σε γραφήματα.
β3. Αλλαγή χρωμάτων ράβδου, στήλης, γραμμής, τμήματος πίτας.
β4. Αλλαγή χρώματος φόντου γραφήματος.

6. Εκτυπώσεις.

α. Διαμόρφωση εκτύπωσης φύλλου εργασίας.

α1. Περιθώρια σελίδας σε φύλλο εργασίας .
α2. Προσανατολισμός σελίδας .
α3. Προσαρμογή μεγέθους σελίδας.
α4. Προσαρμογή κεφαλίδας, υποσέλιδου.
α5. Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών πλέγματος.
α6. Εμφάνιση, απόκρυψη επικεφαλίδων γραμμών και στηλών.
α7. Επανάληψη κατά την εκτύπωση γραμμής ή γραμμών τίτλου σε κάθε σελίδα.
α8. Προσαρμογή περιοχής εκτύπωσης σε καθορισμένο πλήθος σελίδων ανά πλάτος και ύψος.

β. Εκτύπωση.

β1. Προεπισκόπηση φύλλου εργασίας.
β2. Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων, συγκεκριμένη περιοχή κελιών, επιλεγμένο γράφημα, επιλογή εγκατεστημένου εκτυπωτή.
β3. Εκτύπωση σε εγκατεστημένο εκτυπωτή.


Γ. Γνωστικό αντικείμενο: υπηρεσίες διαδικτύου.

1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο.

α. Όροι και Έννοιες.

α1. Ορισμός και Κατανόηση των όρων Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, ΗΤΤΡ, URL, ISP, FTP, υπερσύνδεση.
α2. Μορφή της διεύθυνσης ιστοσελίδας (URL), της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάλυση της δομής τους.
α3. Κατανόηση των όρων Διαδίκτυο (Internet) και Παγκόσμιος Ιστός (WWW) και διάκριση μεταξύ τους .

β. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

β1. Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης με ιό των υπολογιστών κατά την λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο .
β2. Κατανόηση του όρου Τείχος Προστασίας .
β3. Κατανόηση του τι είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.

2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό.

α. Το περιβάλλον ενός Φυλλομετρητή.

α1. Άνοιγμα, κλείσιμο της εφαρμογής περιήγησης.
α2. Αλλαγή της αρχικής ιστοσελίδας του Φυλλομετρητή.
α3. Διακοπή λήψης μιας ιστοσελίδας.
α4. Ανανέωση εμφάνισης μιας ιστοσελίδας.
α5. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων.
α6. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής.

β. Πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και Προβολή των Πληροφοριών στο Φυλλομετρητή.

β1. Μετάβαση σε μια ιστοσελίδα με το URL.
β2. Πλοήγηση σε ιστοσελίδες με χρήση υπερσυνδέσμων.
β3. Μετακίνηση προς τα πίσω, προς τα μπροστά μεταξύ ιστοσελίδων που έχουν πλοηγηθεί .
β4. Εμφάνιση, απόκρυψη εικόνων μιας ιστοσελίδας.

γ. Αγαπημένα.

γ1. Άνοιγμα μιας σελίδας από τα Αγαπημένα / Σελιδοδείκτες.
γ2. Καταχώρηση και διαγραφή ιστοσελίδας από τα Αγαπημένα / Σελιδοδείκτες.
γ3. Δημιουργία Φακέλου στα Αγαπημένα / Σελιδοδείκτες και καταχώρηση σ’ αυτόν ιστοσελίδας.

3. Αναζήτηση Πληροφορίας.

α. Αναζήτηση σε Ιστοσελίδες και διαχείριση των περιεχομένων αυτών.

α1. Τι είναι οι Μηχανές Αναζήτησης και πώς τις χρησιμοποιούμε.
α2. Αναζήτηση μιας πληροφορίας με χρήση λέξης ή φράσης.
α3. Αναζητήσεις με συνδυασμό κριτηρίων.
α4. Αποθήκευση μιας ιστοσελίδας σε συγκεκριμένη θέση σε μονάδα δίσκου, ως απλό κείμενο ή ως αρχείο HTML.
α5. Λήψη αρχείου (download) από μια ιστοσελίδα και αποθήκευση σε ορισμένη θέση.

β. Εκτύπωση.

β1. Προεπισκόπηση ιστοσελίδας.
β2. Ρύθμιση παραμέτρων εκτύπωσης ιστοσελίδας.

4. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

α. Βασικές έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

α1. Κατανόηση της δομής και των περιορισμών μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
α2. Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης με ιό των υπολογιστών σε επισυναπτόμενο μήνυμα.
α3. Κατανόηση των πλεονεκτημάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ευελιξίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται μέσω Ιστού (webmail).

β. Το περιβάλλον ενός Προγράμματος Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

β1. Άνοιγμα και κλείσιμο μιας εφαρμογής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
β2. Κατανόηση και άνοιγμα βασικών φακέλων: Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, Εξερχόμενα, Πρόχειρα, Διαγραμμένα.
β3. Άνοιγμα, ανάγνωση και κλείσιμο ενός μηνύματος.
β4. Επισήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου .
β5. Χρήση της βοήθειας της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

γ. Χρήση μηνυμάτων.

γ1. Προσθήκη και απαλοιφή στηλών στο φάκελο εισερχομένων (αποστολέας, θέμα, ημερομηνία λήψης).
γ2. Δημιουργία ενός νέου μηνύματος.
γ3. Εισαγωγή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα πεδία παραλήπτη, κοινοποίησης, ή κρυφής κοινοποίησης.
γ4. Εισαγωγή θέματος.
γ5. Καταχώρηση κειμένου μηνύματος.
γ6. Χρήση διαθέσιμης λειτουργίας ορθογραφικού ελέγχου.
γ7. Επισύναψη αρχείου σε μήνυμα .
γ8. Διαγραφή επισυναπτόμενου αρχείου από μήνυμα προς αποστολή.
γ9. Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου μεταξύ μηνυμάτων.
γ10. Αποστολή μηνύματος με ρύθμιση προτεραιότητας.
γ11. Αποστολή μηνύματος με χρήση λίστας παραληπτών.
γ12. Προώθηση ενός μηνύματος.
γ13. Άνοιγμα και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων σε συγκεκριμένη θέση.
γ14. Απάντηση ενός μηνύματος με ή χωρίς την ενσωμάτωση του αρχικού μηνύματος .
γ15. Απάντηση στον αποστολέα, απάντηση σε όλους.
γ16. Σήμανση, απαλοιφή σήμανσης (σημαία) ενός μηνύματος.

δ. Διαχείριση μηνυμάτων.

δ1. Δημιουργία, ονομασία και διαχείριση φακέλων για την αποτελεσματική οργάνωση των μηνυμάτων.
δ2. Διαγραφή ενός μηνύματος.
δ3. Επαναφορά ενός μηνύματος από το φάκελο διαγραμμένων μηνυμάτων.
δ4. Άδειασμα του φακέλου διαγραμμένων μηνυμάτων.

ε. Βιβλίο Διευθύνσεων.

ε1. Δημιουργία και χρήση λίστας παραληπτών .
ε2. Προσθήκη ή διαγραφή μιας επαφής από το βιβλίο διευθύνσεων.
ε3. Ενημέρωση του βιβλίου διευθύνσεων από εισερχόμενο μήνυμα.

στ. Εκτυπώσεις.

στ1. Προεπισκόπηση μηνύματος.
στ2. Επιλογή παραμέτρων εκτύπωσης ενός μηνύματος.
στ3. Εκτύπωση ενός μηνύματος.

Οι μαθητές θα κληθούν να εξεταστούν σε τρείς αντίστοιχες ενότητες δοκιμασιών και θα πρέπει να μπορούν ανά γνωστικό αντικείμενο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.

Το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας είναι αυτοτελές στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν την υποστήριξη της προετοιμασίας των μαθητών, θα έχουν στη διάθεση τους αντιπροσωπευτικό ψηφιακό υλικό υπό μορφή δειγματικών δοκιμασιών, οι οποίες θα καλύπτουν, με τη συνοδεία αρχείων εργασίας για εξάσκηση, ευρεία έκταση των απαιτήσεων της εξεταστικής διαδικασίας.

Ενδεικτικές Προτάσεις για την αξιοποίηση του υποστηρικτικού υλικού:

Η διάθεση υποστηρικτικού υλικού με τη μορφή αυτόνομων δοκιμασιών σε μικρής διαρκείας video, θα διευκολύνει:

α) την εξασφάλιση ομοιογένειας στην προσέγγιση της προετοιμασίας των μαθητών από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού καθώς επίσης και

β) την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικείωση των μαθητών με την διαδικασία εξέτασης.

Η αξιοποίηση του υλικού θα μπορεί να γίνεται είτε στις οθόνες των σταθμών εργασίας εφόσον το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο υπολογιστών είτε με χρήση μεσών προβολής (projector, διαδραστικός πίνακας).

Η διδακτική προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό διδασκαλίας μέσω παρουσίασης (θεωρία) και άσκησης στο εργαστήριο. Η επιλογή του μίγματος εξαρτάται από το επίπεδο των μαθητών και τις διαθέσιμες υποδομές.

Ειδικά για την διαδικασία της εξάσκησης, ένα σημαντικό τμήμα των διαθεσίμων δοκιμασιών θα συνοδεύεται από αρχεία εργασίας τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν για την άσκηση των μαθητών.

Το ψηφιακό υλικό θα είναι επίσης προσβάσιμη από τους μαθητές, ώστε να μπορούν να το μελετήσουν και έκτος των υποστηρικτικών μαθημάτων που γίνονται στο σχολικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να παροτρύνονται οι μαθητές από τους εκπαιδευτικούς να ασκούνται στο σπίτι και να μεταφέρουν ερωτήματα και απορίες στην τάξη.

Η εμβάθυνση σε λεπτομέρειες και επεξηγήσεις που παρέχονται προς τους μαθητές κατά τη διάρκεια των υποστηρικτικών μαθημάτων, θα πρέπει να είναι ανάλογη των αναγκών που ο εκπαιδευτικός διακρίνει συμφώνα και με το επίπεδο των υφισταμένων γνώσεων που έχουν, λογγό προηγούμενης εξοικείωσης τους με αρκετά από τα αντικείμενα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτείται να αποκτηθούν. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αναγνωρίζει τυχόν επιφανειακή αντίληψη των μαθητών για τα ζητήματα που αφορούν στις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να εμβαθύνει αναλόγως.

Το διαθέσιμο υλικό θα καλύπτει μεγάλη έκταση του περιεχομένου της εξεταστικής διαδικασίας, όπως αυτό έχει καθοριστεί στην κειμένη νομοθεσία. Εκτιμάται ότι στον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο προετοιμασίας οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύσσουν κατά μέσο όρο 2-3 δοκιμασίες ανά διδακτική ώρα, αναλόγως πάντα με τις τυχόν προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών ή τον βαθμό ευκολίας/δυσκολίας κάθε εννοίας ή γνώσης που διδάσκεται σε επίπεδο θεωρίας (ΓΝΩΣΗ) ή άσκησης (ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ).

Οι μαθητές που θα ανταποκριθούν με επιτυχία στο 70% των δοκιμασιών για κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά θα λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό επάρκειας.

Διάθεση του υποστηρικτικού υλικού

Το υποστηρικτικό υλικό που προαναφέρθηκε θα διατεθεί μέσω της πύλης του έργου κατά τμήματα. Σύντομα θα διατεθεί σχετική ενημέρωση για την πρόσβαση σε αυτό.

Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω. Δημιούργησα και μια νέα ετικέτα ΚΠπ (Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής), για ευκολότερη αναζήτηση.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο