Ψηφιακή Συλλογή του Αρχείου Καβάφη από το Ίδρυμα Ωνάση

Μετά από αίτημα του Ιδρύματος Ωνάση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο ενημέρωσε τις Σχολικές Μονάδες σχετικά με τον Ιστότοπο του αρχείου. Το σύνολο του ψηφιοποιημένου αρχείου Καβάφη είναι διαθέσιμο σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και κοινό μέσω του συνδέσμου https://cavafy.onassis.org/.

Το Αρχείο Καβάφη περιήλθε στη διαχείριση του Ιδρύματος Ωνάση στα τέλη του 2012. Περιέχει, μαζί με το συγγενές του αρχείο Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου, 2.000 και πλέον αρχειακά τεκμήρια, ανάμεσά τους χειρόγραφα, φωτογραφίες ή προσωπικά αντικείμενα του κορυφαίου ποιητή. Ανάμεσα στα αρχειακά τεκμήρια συγκαταλέγονται χειρόγραφα καβαφικών ποιημάτων καθώς και έντυπες αυτοσχέδιες εκδόσεις αλλά και πεζά λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα και μελέτες του ποιητή.

Στο αρχείο εντοπίζονται επίσης μεταφράσεις ποιημάτων καθώς και σημειώσεις λογοτεχνικού και προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το προσωπικό αρχείο του ποιητή, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλούσια αλληλογραφία, κείμενα ημερολογιακού χαρακτήρα και φωτογραφίες.

Το σύνολο των τεκμηρίων και της τεκμηρίωσης του αρχείου Καβάφη διατίθεται με ανοιχτές άδειες, Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή (CC BY-SA 4.0), διεθνής, έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη. Αυτό σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει τα τεκμήρια ή την τεκμηρίωσή τους με μόνες υποχρεώσεις την αναφορά στην πηγή, δηλαδή το Αρχείο Καβάφη του Ιδρύματος Ωνάση, και τη διάθεση οποιουδήποτε παραγώγου έργου με την ίδια ακριβώς άδεια.

Ο ιστότοπος υποστηρίζεται και από σχετικό κανάλι στο Youtube

Αξίζει να τον επισκεφτείτε!

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο