Πληροφορική Γ΄ Λυκείου. Εξεταστέα ύλη 2019-2020

***Ενημέρωση 9/4/2020: Η νέα μειωμένη ύλη για τις Πανελλαδικές 2020

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2019-2020. Η ύλη του μαθήματος Πληροφορική της Γ΄ Λυκείου αυξήθηκε σημαντικά. Αναμένεται και νέο βιβλίο βοήθημα με τίτλο: Πληροφορική (Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό), ΕΚΔΟΣΗ 2019, καθώς και ανανέωση του Παραρτήματος Α Ανάπτυξη Εφαρμογών – Οδηγίες Μελέτης μαθητή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (σχετικά με τη διδακτέα/εξεταστέα ύλη για το 2019-20):

Στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος για το Σχολικό  Έτος 2019-2020 έχουν προστεθεί οι ενότητες:

-Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με την απαραίτητη σύγχρονη αντικειμενοστραφή προγραμματιστική προσέγγιση).

-Δυναμικές Δομές Δεδομένων (οι μαθητές και οι μαθήτριες επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις Δομές Δεδομένων και γνωρίζουν νέες δομές πλην των στατικών).

-Εκσφαλμάτωση Προγραμμάτων (οι μαθητές και οι μαθήτριες εμβαθύνουν σε προγραμματιστικές τεχνικές ελαχιστοποίησης πιθανών λογικών και συντακτικών σφαλμάτων).

-Στοίβα και Ουρά (οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με σύνθετες εφαρμοσμένες τεχνικές αξιοποίησης πινάκων με σκοπό να εμπεδώσουν τη χρήση μονοδιάστατων πινάκων στα προγράμματά τους)

-Μέθοδος «Διαίρει και Βασίλευε» (οι μαθητές και οι μαθήτριες βελτιστοποιούν αλγορίθμους αξιοποιώντας ευρέως γνωστές τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων με εναλλακτικό τρόπο – επαναληπτική προσέγγιση)

Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο