Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Ο.Π. Γ΄ Λυκείου. Οι προτεινόμενες οδηγίες από το Ι.Ε.Π.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και εν αναμονή των αναλυτικών οδηγιών για το μάθημα της Πληροφορικής Ομάδας Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου σας παραθέτω τις προτεινόμενες οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης ύλης όπως παρουσιάστηκαν το καλοκαίρι, στη διημερίδα του Ι.Ε.Π. με θέμα «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020. Μέσα από αυτές μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για το πως θα κινηθούμε. Όλα αυτά, μέχρι να έρθουν οι επίσημες οδηγίες από το Υπουργείο. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές λοιπόν, για το (6+1) 7ωρο μάθημα πλέον:

Η διδακτέα/εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ’ τάξης ημερήσιου και Γ’ & Δ’ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται βάσει των δύο βασικών διδακτικών εγχειριδίων. Δηλαδή, τα βιβλία μαθητή – παλιό (Α.Ε.Π.Π.) και νέο (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ). Δείτε τα βιβλία εδώ. Η διδασκαλία των ορισμών του μαθήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα εγχειρίδια αυτά.

Το Παράρτημα (νέα έκδοση) να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά με σκοπό οι μαθητές/τριες να εμπεδώσουν μερικές από τις βασικές έννοιες του μαθήματος, όπως: Πρόγραμμα, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Τμηματικός Προγραμματισμός και να εμβαθύνουν σε αυτές.  Η ανάπτυξη των εννοιών και οι λύσεις των ασκήσεων στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο γίνεται με κατά το δυνατόν παραστατικό τρόπο. Στόχος, οι μαθητές/μαθήτριες να αναπτύσσουν δεξιότητες διαφορετικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων. Προτείνεται να επιλυθούν οι μη λυμένες ασκήσεις και να δοθεί έμφαση στην παρουσίαση της ανάλυσης της λύσης τους από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, προτείνεται να κατανέμονται κατά τα 2/3 για την κάλυψη της διδακτέας/εξεταστέας ύλης και κατά το 1/3 για την εμπέδωσή της.

Οι αλγόριθμοι να διδάσκονται παράλληλα με την υλοποίησή τους στο προγραμματιστικό περιβάλλον της ΓΛΩΣΣΑΣ. Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με την υλοποίηση αλγορίθμων σε αμιγώς προγραμματιστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα αυτό της ΓΛΩΣΣΑΣ. Οι μαθητές/τριες να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων σε ΓΛΩΣΣΑ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετική μορφή αναπαράστασης του αλγόριθμου. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με την κατανομή σε ενότητες και σε ενδεικτικές ώρες που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πέντε (5) παρουσιάσεις των εισηγητών για τις νέες ενότητες που προστέθηκαν στην ύλη εδώ:

Πληροφορική 1

Πληροφορική 2

Πληροφορική 3

Πληροφορική 4

Πληροφορική 5

καθώς επίσης και το βίντεο με τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε:

Εννοείται πως μόλις έχουμε στα χέρια μας κάτι νεότερο θα σας ενημερώσω άμεσα. Καλή αρχή!

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο