Οδηγίες για το μάθημα Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ για το 2019-2020

Η διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του ημερησίου Γενικού Λυκείου, εκκλησιαστικού Γενικού Λυκείου, Μουσικού Γενικού Λυκείου, Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Δείτε το έγγραφο

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο