Πανελλήνιος Διαγωνισμός για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (SID) 2020

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (https://www.betterinternetforkids.eu), με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των Online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί φέτος στις 11-02-2020 σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids (www.saferinternet4kids.gr) το οποίο λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Το μήνυμα της φετινής ημέρας είναι: «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο».

Με αφορμή το σύνθημα της ημέρας το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Πανευρωπαϊκού δικτύου INSAFE/INHOPE, διοργανώνει έναν πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό. Παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων μπορούν να δημιουργήσουν πρωτότυπο υλικό το οποίο θα καταθέσουν ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί από το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Το υλικό μπορεί να είναι μια ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία ή ένα βίντεο ή ακόμα και μια εφαρμογή αρκεί να είναι πρωτότυπο και να μην εμπίπτει στους νόμιμους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων άλλων. Τα παιδιά της πέμπτης και έκτης Δημοτικού, καθώς και τα παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου θα πρέπει να δημιουργήσουν υλικό που να αποτυπώνει την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπικότητα των νέων και το πώς τα πρότυπα που προωθούνται επηρεάζουν τη ψυχοσύνθεση τους. Τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, δηλαδή νηπιαγωγείου και τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού, μπορούν να δημιουργήσουν υλικό που να αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο ποιοι/ες θεωρούνται φίλοι/ες μας στο διαδίκτυο, στο πως μπορούμε να προστατεύουμε τις συσκευές μας ή στο τι πρέπει να προσέχουμε όταν ασχολούμαστε με το online gaming. Οποιαδήποτε πρωτότυπη ιδέα από τους/τις μαθητές/τριες θα γίνει αποδεκτή.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

-ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου

-μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου

-μια ομάδα μαθητριών και μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου

-ένας/μία μεμονωμένος/η μαθητής ή μαθήτρια

-δύο ή περισσότερες τάξεις από διαφορετικές σχολικές μονάδες με σκοπό τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την από κοινού υποβολή δημιουργιών. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρέπονται αυτές οι συμπράξεις, αλλά και ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες/ουσες να αναζητήσουν σχολεία-συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται εδώ με τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία έως την καταληκτική ημερομηνία:

Όνομα και Επώνυμο Υπευθύνου, Email Επικοινωνίας, Φορέας (Όνομα Σχολείου ή Οργανισμού), Διεύθυνση Φορέα, Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Α’/βάθμια ή Β’/βάθμια), Η εργασία ή το URL στο οποίο είναι μεταφορτωμένη. Αν η συμμετοχή είναι ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία τότε μπορεί να σταλεί ένα αρχείο σε μορφή .pdf ή .jpg ή .png ή .ppt ή .pptx ή .docx ή .doc. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 15 ΜByte. Αν η συμμετοχή είναι βίντεο τότε μπορείτε να ανέβει το video στο διαδίκτυο (youtube, vimeo, κ.τ.λ.) και σταλεί η διεύθυνση URL. Τέλος αν η συμμετοχή είναι μια εφαρμογή τότε θα πρέπει να ανέβει στο διαδίκτυο και να σταλεί στον φορέα διοργάνωσης η διεύθυνση URL.

Το ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου θα ανεβάσει όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού στην σελίδα του SaferInternet4Kids.gr για να διενεργηθεί ψηφοφορία από την οργανωτική/επιστημονική επιτροπή του κέντρου από την οποία θα αναδειχτούν οι καλύτερες τρεις συμμετοχές.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 20-12-2019

Όλα όσα χρειάζεστε μπορείτε να τα βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του Ελληνικού κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο