32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής 2019-2020

Ο 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής 2019-2020 διοργανώνεται για 32 συνεχή χρόνια από την ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) με τη συνεργασία Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων των ΑΤΕΙ.

Ο διαγωνισμός αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της UNESCO.

Οι υποβολές των μαθητών/τριών στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν online για τις 2 πρώτες φάσεις στο αυτοματοποιημένο σύστημα HelleniCO (www.hellenico.gr) ενώ για την Γ΄ και τελική Φάση οι προκριθέντες/είσες της 2ης Φάσης θα κληθούν να διαγωνιστούν δια ζώσης σε εργαστήρια πληροφορικής πανεπιστημιακών τμημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Ο χρονοπρογραμματισμός του 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής ενδεικτικά έχει ως εξής:

  1. Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019, Ανάρτηση θέματος, ενεργοποίηση φόρμας εγγραφών.
  2. Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019, Άνοιγμα συστήματος υποβολών.
  3. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, Πέρας εγγραφών.
  4. Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, Πέρας υποβολών Α΄ Φάσης.
  5. Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020, Ανάρτηση Θεμάτων Β΄ Φάσης.
  6. Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, Αποτελέσματα Α΄ Φάσης.
  7. Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, Άνοιγμα συστήματος υποβολών Β΄ Φάσης.
  8. Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, Πέρας υποβολών Β΄ Φάσης.
  9. Σάββατο 11 Απριλίου 2020, Διεξαγωγή Τρίτης Φάσης.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού, ο οποίος κρίνεται ότι θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της Πληροφορικής Παιδείας των μαθητών/τριών Δ.Ε., θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

(α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες ή για το σχολείο.

(β) Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

(γ) Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

(δ) Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, να μην υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).

(ε) Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ουσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευθεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.

Οι μαθητές/τριες που θα διακριθούν στον 32ο ΠΔΠ θα κληθούν να συγκροτήσουν τις Εθνικές Ομάδες Πληροφορικής. Οι Εθνικές Ομάδες Πληροφορικής θα συμμετάσχουν στις εξής Διεθνείς Διοργανώσεις:

Η Εθνική Ομάδα μαθητών/τριών στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής – ΙΟΙ (IΟΥΛΙΟΣ 2020) και στη Διεθνή Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής –BOI (Ιούλιος ή Σεπτέμβριος 2020).

Η Εθνική Ομάδα Πληροφορικής Νέων στη Διεθνή Βαλκανική Ολυμπιάδα Νέων – JBOI και στη Διεθνή Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Νέων- ΕJOI (ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί).

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής 2019-2020, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.epy.gr
και www.pdp.gr όπου έχει αναρτηθεί ο Κανονισμός και αναλυτικές οδηγίες.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο