Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ). Τι μέλλει γενέσθαι…

Τη Σχολική χρονιά 2018 – 2019, έγιναν για πρώτη φορά μαθήματα που θα οδηγούσαν σε εξετάσεις (οι οποίες δεν έγιναν ποτέ), για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που έχει τεθεί σε διαβούλευση (δείτε εδώ), θεσπίζεται εκ νέου το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ).

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 32:

  • Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ), το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα (33-38).
  • Το ΚΠΠ πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του ΠΔ 50/2001(Α΄39). Το ΚΠΠ δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.
  • Στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Άρθρο 33:

  • Το KΠΠ χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται προγραμματιζόμενες κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.
  • Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες , καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων

Τα άρθρα 34, 35 και 36 αφορούν τα Συλλογικά όργανα τις αμοιβές και εξουσιοδοτικές διατάξεις (μπορείτε να τα δείτε εδώ)

Άρθρο 38 (με ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα το 2018-2019):

Ειδικά για το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπ’ αριθμ. 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ : ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2019-2020.

Εν αναμονή λοιπόν…

…και για ότι νεότερο θα σας ενημερώσω άμεσα!

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο