6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Πανελλαδικά, καθώς και το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν και προκηρύσσουν, τον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, αξιοποιώντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές. Ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παιχνιδιού με ανοιχτή θεματολογία.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και των φάσεων υλοποίησης αυτής καθορίζεται και προγραμματίζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς, με υποχρέωση την ανάρτηση των έργων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η οποία ορίζεται ως η Δευτέρα 26 Απριλίου 2020, σύμφωνα με το σχέδιο προκήρυξης του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση θα γίνει από κριτική επιτροπή που αποτελείται από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, οι οποίοι/ες θα οριστούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προϋποθέσεις:

  • Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών αυτής.
  • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες ή για το σχολείο.
  • Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών να μην εντάσσονται στην εν γένει αξιολόγησή τους.
  • Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/τριών να υλοποιηθούν, είτε εντός είτε εκτός σχολικού ωραρίου, στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της Πληροφορικής, των ΤΠΕ), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, κ.λπ.) των εμπλεκόμενων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα συντονίσουν τους μαθητές/τριες.
  • Υπεύθυνος για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την ανάρτηση των έργων των μαθητών/τριών να οριστεί εκπαιδευτικός της εκάστοτε σχολικής μονάδας.
  • Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
  • Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
  • Να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας, στην οποία να αναφέρεται ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.
  • Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως κριτές/αξιολογητές των μαθητικών έργων παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη σχετική φόρμα.

Τα έργα του φετινού διαγωνισμού μπορούν να παρουσιαστούν δια ζώσης ή και από απόσταση στην έκθεση στο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που πραγματοποιείται για 10η συνεχόμενη χρονιά στα Χανιά από 7 έως 9 Μαΐου 2020. Περισσότερα, εδώ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο