Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ασφαλής Πλοήγηση. Ενημερωτικά φυλλάδια από τη ΔΙ.Δ.Η.Ε.

Δείτε τα τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την εκπαίδευση και εργασία από απόσταση, αλλά και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο:

1ο φυλλάδιο – Εκπαίδευση εξ αποστάσεως:

2ο φυλλάδιο – Εργασία εξ αποστάσεως:

3ο φυλλάδιο – Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο (γενικές οδηγίες):

4ο φυλλάδιο – Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο (οδηγίες για γονείς):

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο