Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Ο.Π. Γ΄ Λυκείου. Μειωμένη ύλη για τις Πανελλαδικές 2020

Ανακοινώθηκε μόλις, περικοπή ύλης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τις εξετάσεις του 2020. Συγκεκριμένα…

…λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδομένη την γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων από την 11η Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στον επανακαθορισμό της εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αναλογική μείωση σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ’ τάξη του συνόλου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, σύμφωνα με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία της ύλης, μέχρι την ημερομηνία που ανεστάλη καθολικά η λειτουργία των σχολείων. (Δείτε τις Υπουργικές αποφάσεις για όλα τα μαθήματα στο τέλος του άρθρου)

Ειδικότερα για το μάθημα Πληροφορική Γ΄ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού «Οικονομία και Πληροφορική», για τις Πανελλαδικές 2020,

Εκτός ύλης τίθενται οι παρακάτω ενότητες:

1.3 Αλλες δομές δεδομένων

1.3.1 Λίστες

1.3.2 Δένδρα

1.3.3 Γράφοι

1.3.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων

4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα

4.2.1 Μεθοδολογία

4.2.2 Διαγραμματική Αναπαράσταση

4.3 Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση

4.3.1 Παραδείγματα Διαγραμματικής Αναπαράστασης Κλάσεων

4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις – Πρόγονοι, Κλάσεις – Απόγονοι

4.5 Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός

4.6 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

5.2.5 Μέθοδος Ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

5.3 Οι Ερωτήσεις – Ασκήσεις Ε.2, Ε.3 και Ε.4

Οπότε η τελική ύλη είναι αυτή!


Για να δείτε για όλα τα μαθήματα:

Δείτε το έγγραφο με την περικοπή της ύλης στα ΓΕΛ

Δείτε το έγγραφο με την περικοπή της ύλης στα ΕΠΑΛ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο