Ιστοσεμινάρια για τις Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διοργανώνει μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια που αφορούν τις υπηρεσίες του, αλλά και γενικότερα θέματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, απογευματινές ώρες. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη με μοναδικό περιορισμό τον αριθμό των μελών (έως 100).

Πρόγραμμα:

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση με το ΒΒΒ  (Big Blue Button)

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, Ώρα: 15:00 – 16:00

Το Webinar έχει ως θέμα τη δημιουργία και διεξαγωγή σύγχρονου εξ αποστάσεως μαθήματος με το λογισμικό Big Blue Button. Ειδικότερα θα αφορά το σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και αξιολόγηση μια σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και καλές πρακτικές για την επιτυχή υλοποίηση της.


Δημιουργία ιστοτόπων στο ΠΣΔ με το WordPress στο νέο σύστημα φιλοξενίας ιστοτόπων (PLESK)

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, Ώρα: 15:00 – 16:00

Στο ιστοσεμινάριο (Webinar) θα παρουσιαστεί βήμα-βήμα η δημιουργία ιστοτόπου  με χρήση του WordPress στο νέο περιβάλλον φιλοξενίας ιστοτόπων του ΠΣΔ (PLESK). Η διάρκεια της παρουσίασης θα  είναι περίπου 45 λεπτά.  Στο τέλος θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με το θέμα της παρουσίασης.


Η υπηρεσία υπολογιστικού νέφους του ΠΣΔ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, Ώρα: 15:00 – 16:00

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστεί η υπηρεσία υπολογιστικού νέφους του ΠΣΔ. Θα εξηγηθούν οι βασικές έννοιες και θα παρουσιαστεί το περιβάλλον διαχείρισης των εικονικών μηχανών και των άλλων πόρων του υπολογιστικού νέφους. Θα επιδειχθεί δειχθεί ο τρόπος δημιουργίας μιας εικονικής μηχανής, η ρύθμιση των κανόνων ασφαλείας για πρόσβαση από και προς το διαδίκτυο, καθώς και ο τρόπος πρόσβασης στην εικονική μηχανή.


Ειδικά θέματα διαχείρισης ιστολογίου στο blogs.sch.gr

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, Ώρα: 15:15 – 16:15

Κάθε χρήστης (εκπαιδευτικός,  σχολείο ή άλλη μονάδα) μπορεί να δημιουργήσει το ιστολόγιο του στο https://blogs.sch.gr . Στο σεμινάριο αυτό θα εξεταστούν εξελιγμένα και ειδικά  θέματα που αφορούν τη δημιουργία διαχείριση και εισαγωγή περιεχομένου στα ιστολόγιο  όπως:

  1. Πότε χρησιμοποιούμε σελίδα και πότε άρθρο; Μετατροπή σελίδας σε άρθρο.
  2. Προσθήκη φωτογραφίας, pdf κ.α. και ενσωματωμένων αντικειμένων από διάφορες πηγές σε άρθρο. π.χ. e-me content.
  3. Προσθήκη χρηστών σε ιστολόγιο. Ρόλοι χρηστών ιστολογίου, δικαιώματα  κάθε ρόλου.
  4. Τι είναι το «μενού ιστολογίου» , πως το δημιουργούμε και το διαχειριζόμαστε.
  5. Το ιστολόγιο μας και οι μηχανές αναζήτησης

Τέλος, θα απαντηθούν θέματα που θα τεθούν και αφορούν την υπηρεσία των ιστολογίων του ΠΣΔ.


Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στο ΠΣΔ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, Ώρα: 15:15 – 16:15
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στο πλαίσιο εναρμόνισής του με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)


Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των σεμιναρίων στο https://meeting.sch.gr/ απ’ όπου και μπορείτε να εισέλθετε την ώρα διεξαγωγής τους.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο