Λήξη χρήσης της πλατφόρμας Webex για τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη λήξη χρήσης της πλατφόρμας Webex, για τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Παρακαλείσθε όπως προγραμματίσετε αναλόγως τις Τηλεδιασκέψεις σας μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο