Εγκύκλιος για τις ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών

Σε  προηγούμενο άρθρο μου σας είχα ενημερώσει σχετικά με την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να συγκεντρώσει, σε ένα σημείο εισόδου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Ελεύθερα, δωρεάν και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής, ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, τη θεματική ενότητα και το μάθημα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και στο επίπεδο γνώσης του (Βασικό, Προχωρημένο). Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή και γίνεται με τον ρυθμό που ταιριάζει στον καθένα. Το υλικό παραχωρήθηκε δωρεάν και προς χρήση από τους πολίτες, από οργανισμούς με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος.

Με μια νέα εγκύκλιο, το Υπουργείο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα μέσα από την επιλογή “Εμπλουτίστε τις εξειδικευμένες ψηφιακές σας δεξιότητες“, να επιλέξουν από το πεδίο “Μαθήματα για εκπαιδευτικούς“, ανάμεσα σε 19 μαθήματα που αφορούν στη χρήση ΤΠΕ και ψηφιακού υλικού στην εκπαίδευση, ενώ για εκπαιδευτικούς με αντικείμενο την Πληροφορική, παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα πεδία «Μαθήματα τεχνολογιών αιχμής», «Μαθήματα Δικτύων Επικοινωνίας» και «Μαθήματα σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού».

Δείτε την εγκύκλιο

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο

Share
Share