Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)Οδηγίες Μαθημάτων

Πληροφορική Γ΄Λυκείου. Εξεταστέα ύλη για το 2020-2021

*** Ενημέρωση 8/1/2021 – Μείωση της εξεταστέας ύλης! ***

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη οι παρακάτω ενότητες:


Η αρχική ύλη όπως είχε οριστεί στο ΦΕΚ 3046 τ.Β΄(22-7-2020) , για το μάθημα της Πληροφορικής Ο.Π. Γ΄ Λυκείου ήταν η παρακάτω:

Σημείωση: Οι μαθητές να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στα ανωτέρω διδακτικά εγχειρίδια, εκτός και αν η εκφώνηση της άσκησης αναφέρεται και ζητά άλλη μορφή αναπαράστασης του αλγορίθμου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3 του βιβλίου: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου των: Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο