Ψηφιακή Εκπαίδευση

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία. Νέο προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης.

Η υπηρεσία «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr)  άλλαξε!

Απέκτησε νέο, προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης στα σχολικά βιβλία και τα μαθήματα!

Με ποικίλα φίλτρα, για να βρίσκετε εύκολα τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την τάξη,  τον τύπο βιβλίου, το γνωστικό αντικείμενο και άλλα.

Με νέα δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, ακόμη και μέσα στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων!

Αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο ψηφιακό αποθετήριο της «οικογένειας» Φωτόδεντρο,  το «Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»!

Η νέα υπηρεσία περιλαμβάνει αφενός όλη τη λειτουργικότητα του προηγούμενου ιστοτόπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», διατηρώντας το οικείο σε όλους γραφικό περιβάλλον πλοήγησης με τις «μαργαρίτες» και αφετέρου, ένα προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης σχολικών βιβλίων και μαθημάτων με λέξεις-κλειδιά και ποικίλα φίλτρα (εκπαιδευτική βαθμίδα, τάξη, τύπος βιβλίου, θεματολογία/γνωστικό αντικείμενο).

Πρόκειται για μια σύγχρονη online ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία περιέχει…

  • Όλα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ σε ψηφιακή μορφή pdf.
  • Σχολικά «βιβλία μαθητή» σε ανοιχτή, ψηφιακή μορφή html
  • Πάνω από 160 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: βιβλία σε html ή pdf μορφή, εμπλουτισμένα με ψηφιακά διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα.

Αναζητήστε μέσα στις σελίδες των εμπλουτισμένων βιβλίων τα ενεργά εικονίδια που οδηγούν και ανοίγουν απ’ ευθείας προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, χάρτες, οπτικοποιήσεις, κ.ά.  μέσα από τα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο».

  • Σχολικά βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές/τριες.
  • Σχολικά Βιβλία μαθητή σε μορφή iBook.

Μαζί με τη συνοπτική περιγραφή του μαθήματος και των στόχων του, θα βρείτε:

  • Τα Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)).
  • Οδηγούς ή άλλα εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς και γονείς.

Επισκεφτείτε τον ανανεωμένο ιστότοπο.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο