Ύλη και οδηγίες για την Πληροφορική Γυμνασίου 2020-2021

Νέο!!! Ανακοινώθηκε η ύλη για το 2021-2022. Δείτε την εδώ!

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ) σας ενημερώνουμε σχετικά με παραρτήματα που αφορούν στις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» του Ημερησίου Γυμνασίου και του μαθήματος «Πληροφορική» του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το έγγραφο του Υπουργείου

Νέο!!! Επικαιροποίηση Οδηγιών 11-3-2021

Επικαιροποιημένες Οδηγίες – «Πληροφορική» Ημερησίου Γυμνασίου 2020-2021»

Επικαιροποιημένες Οδηγίες –  «Πληροφορική» Εσπερινού Γυμνασίου 2020-2021»


Ενδεικτική κατανομή ωρών για τα Ημερήσια Γυμνάσια:

Α΄ Γυμνασίου (2Ω/εβδομάδα):

Β΄ Γυμνασίου (1Ω/εβδομάδα):

Γ΄ Γυμνασίου (1Ω/εβδομάδα):

***Σημειώσεις για την αξιολόγηση των μαθητών***

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΦΕΚ 111 τ.Α΄ (12-6-2020) σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίου από το 2020-2021…

…το μάθημα της Πληροφορικής ανήκει στη Β΄ Ομάδα μαθημάτων, και κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο