Συνέδρια - ΣεμινάριαΨηφιακή Εκπαίδευση

Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά. MOOC του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, τον υπεύθυνο φορέα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην εκπαίδευση, σχεδίασαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Ψηφιακά – Διδάσκουμε Ψηφιακά» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η παιδαγωγικά αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης ώστε οι μελλοντικoί πολίτες να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες ικανότητες για την προσωπική και επαγγελματική τους ολοκλήρωση και κοινωνική ευημερία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί θα είναι πιο εξοικειωμένοι με τις αποκαλούμενες 4Cs δεξιότητες:

  • της Συνεργασίας (Collaboration),
  • της Επικοινωνίας (Communication),
  • της Κριτικής Σκέψης (Critical Thinking) και
  • της Δημιουργικότητας (Creativity),

και περισσότερο σε θέση να διαμορφώνουν εκπαιδευτικές εμπειρίες που αξιοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τους εκπαιδευτικούς στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της Πλατφόρμας 21+.

Συγχρόνως, στους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος εντάσσεται η ανάπτυξη επιπλέον σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η κατανόηση και συνολικά, ο ψηφιακός και τεχνολογικός εγγραμματισμός. Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και είναι ανοιχτά στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, μπορούν όμως να εγγραφούν και άλλοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται για την παιδαγωγικά αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο https://mooc.edu.gr και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 6,5 εβδομάδων (30 ώρες) με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

Το έγγραφο του Υπουργείου

 

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο