Εφαρμογές Πληροφορικής

Ένα σενάριο για τη διδασκαλία της HTML στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ Λυκείου

Στο άρθρο αυτό σας παρουσιάζω ένα σενάριο που έγραψα κατά την επιμόρφωση Β2 επιπέδου. Προορίζεται για τους μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής. Αφορά το κεφάλαιο 11 της θεματικής ενότητας 3 με τίτλο Επικοινωνία και Διαδίκτυο, του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

Το έγραψα κατά την περίοδο που οι σχολικές μονάδες είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους (Μάρτιος 2020), και βοήθησε πάρα πολύ τόσο εμένα, όσο και τους μαθητές και τις μαθήτριες μου, στη μελέτη και υλοποίηση δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της HTML.

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν την έννοια της HTML ως δομικού στοιχείου του Παγκόσμιου Ιστού.

Επιμέρους στόχοι του σεναρίου:

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση:

  • να δημιουργούν και να αποθηκεύουν απλές Ιστοσελίδες με χρήση ΗΤML.
  • να αναγνωρίζουν τη δομή ενός εγγράφου HTML και να εφαρμόζουν βασικές ετικέτες.
  • να ανακαλύψουν τα οφέλη του διαχωρισμού δομής και περιεχομένου ενός εγγράφου HTML από την εμφάνισή του.
  • να διερευνούν, να περιγράφουν και να εφαρμόζουν μεθόδους μορφοποίησης μιας ιστοσελίδας, με στυλ εμφάνισης CSS.
  • να δημιουργούν εξωτερικά αρχεία μορφοποίησης CSS και να τα συνδέουν με την ιστοσελίδα.
  • να ενσωματώνουν κώδικα HTML από ιστοσελίδες και να τον προσαρμόζουν.
  • να υπερασπίζονται τη χρησιμότητα της HTML ως βασικό συστατικό στη δημιουργία ιστοσελίδων

Το σενάριο πλαισιώνεται από 8 φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας δημιουργήθηκαν με στόχο να συμπληρώσουν βασικά προαπαιτούμενα για τη συγγραφή κώδικα σε html και css που δεν καλύπτονται στο σχολικό εγχειρίδιο.  Περιλαμβάνουν τόσο καθοδηγούμενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία του αντικειμένου, όσο και δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές καλούνται να πειραματιστούν με τον κώδικα, να πάρουν πρωτοβουλίες και είτε ατομικά είτε συνεργατικά να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι δεύτερες στοχεύουν στην εμπέδωση, αλλά και την αξιολόγηση του αποτελέσματος της διδασκαλίας. Επιπλέον συνοδεύονται από βοηθητικά αρχεία (εικόνες και έτοιμα html αρχεία) τα οποία θα υποστηρίξουν τις δραστηριότητες για την αποφυγή σπατάλης χρόνου. Συγκεκριμένα:

Το 1ο φύλλο εργασίας, δημιουργήθηκε για την εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με το θεωρητικά άγνωστο περιβάλλον της html. Περιλαμβάνει δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Στόχος του 1ου φύλλου, η κατανόηση της χρησιμότητας της html ως δομικό στοιχείο των ιστοσελίδων. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, δίνεται άμεσα η δυνατότητα της δημιουργίας της πρώτης σελίδας σε html και η προβολή της στον φυλλομετρητή. Μέσα από της δραστηριότητες οι μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώνονται με τις βασικές ετικέτες.

Το 2ο φύλλο εργασίας εστιάζει στις ετικέτες της html, για την προσθήκη δομικών στοιχείων μιας ιστοσελίδας όπως είναι το κείμενο και οι εικόνες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες τροποποιούν τον κώδικα, διερευνούν και αξιολογούν τα αποτελέσματα, προβάλλοντας τα στο φυλλομετρητή. Οι δραστηριότητες είναι απλές και καθοδηγούμενες, ώστε όλοι και όλες να τα καταφέρουν. Είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο να τους ενθαρρύνουμε, ώστε να καταρρίψουμε οποιεσδήποτε αμφιβολίες και φόβο που πιθανώς δημιουργεί η συγγραφή κώδικα.

Στο 3ο φύλλο εργασίας γίνεται η γνωριμία με τους συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι είναι από τα πλέον βασικά δομικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας. Γνωρίζοντας ήδη πώς να εισάγουν κείμενο και εικόνες, οι μαθητές και μαθήτριες, συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημιουργίας συνδέσμων μέσα σε μια σελίδα html. Εδώ υπάρχει και η πρώτη επαναληπτική δραστηριότητα στην οποία τους ζητείται να κάνουν εφαρμογή των όσων έχουν μάθει μέχρι τώρα.

Στο 4ο φύλλο εργασίας, γίνεται γνωριμία με τις λίστες και τους πίνακες στην html. Οι πίνακες αναμένεται να δυσκολέψουν τους μαθητές οπότε χρησιμοποιείται μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα τύπου tutorial για να επιτευχθεί ο στόχος. Στη συνέχεια δίνεται δραστηριότητα για εφαρμογή των όσων έμαθαν και να γίνει και μια αξιολόγηση για το αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι.

Στα 5ο , 6ο και 7ο φύλλα εργασίας οι μαθητές και μαθήτριες γνωρίζουν τη CSS. Τα φύλλα αυτά έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιαστούν οι 3 διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής στυλ μορφοποίησης στα περιεχόμενα μιας html σελίδας. Στο 5ο φύλλο υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με την inline css, στο 6ο για την internal css και στο 7ο για την external css. Ζητούμενο η ξεκάθαρη κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν από την εκάστοτε επιλογή.

Στο 8ο φύλλο οι μαθητές και μαθήτριες δημιουργούν μια σελίδα html που το περιεχόμενό της προέρχεται από εξωτερικές σελίδες με τη λειτουργία της ενσωμάτωσης. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω δημοφιλών στα παιδιά σελίδων, όπως οι Χάρτες, το Youtube και άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες. Τέλος αφιερώνουμε λίγα λεπτά για την αξιολόγηση του σεναρίου από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Δείτε το εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο