Η 6η Αίσθηση: Ένα παιχνίδι από το μέλλον, για μαθητές και μαθήτριες

Πρόκειται για ένα ταχύρυθμο εργαστήριο μυθοπλαστικής σχεδίασης με θέμα την επινόηση ενός μελλοντικού ψηφιακού παιχνιδιού με χρήση τεχνολογιών διάδρασης εγκεφάλου-προς-εγκέφαλο (brain-to-brain interaction / BBI). Το εργαστήριο ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή στη μυθοπλαστική σχεδίαση, στις τεχνολογίες αιχμής BBI και στη διερεύνηση προοπτικών του μέλλοντος. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται προς τη σύλληψη και τον νοητικό σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από το μέλλον μέσα από διασκεδαστικές δημιουργικές δραστηριότητες. Επίσης, καλούνται να αναλογιστούν τα σοβαρά ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνολογιών BBI και να προτείνουν σχετικές λύσεις. Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου είναι η κατανόηση των επερχόμενων τεχνολογιών ΒΒΙ και το πώς αυτές αναμένεται να διαμορφώσουν το (κοντινό και μακρινό) μέλλον, η δημιουργική, κριτική και υπολογιστική σκέψη και η διασκέδαση.

Σε συνέχεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις ιδέες που απέκτησαν προκειμένου να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Brains & Games Greece» (18 Δεκεμβρίου 2020 – 28 Φεβρουαρίου 2021). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η σύλληψη και ο νοητικός σχεδιασμός ενός μελλοντικού ψηφιακού παιχνιδιού με χρήση τεχνολογιών διάδρασης εγκεφάλου-προς-εγκέφαλο.

Το εργαστήριο υλοποιείται από τον Δημήτρη Γραμμένο, Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας (ΙΤΕ). Επίσης, συμμετέχει η Ανθή Στρατάκη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΕ. Το εργαστήριο διοργανώνεται από τον Σύλλογο Ψηφίδα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και τελεί υπό την αιγίδα της έδρας UNESCO για την «Έρευνα για το Μέλλον» στην Ελλάδα.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 – 13:15.

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να δηλώσει μια σχολική μονάδα συμμετοχή, θα πρέπει ένας εκπαιδευτικός να συμπληρώσει έως τις 11 Δεκεμβρίου 2020 τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα.

 • Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας (Ε’ Δημοτικού και άνω) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων).
 • Οι μαθητές μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις στην περίπτωση που τα σχολεία λειτουργούν εξ αποστάσεως ή στο ίδιο τμήμα του σχολείου στην περίπτωση που λειτουργούν με φυσική παρουσία.
 • Προκειμένου να συμμετέχουν οι μαθητές μιας σχολικής μονάδας θα πρέπει να αναλάβουν την παιδαγωγική καθοδήγηση και συντονισμό τους ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί.
 • Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να έχει μόνο μια συμμετοχή. Αν τα σχολεία λειτουργούν με φυσική παρουσία οι μαθητές/-τριες θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα εργαστήριο πληροφορικής. Εάν τα σχολεία λειτουργούν εξ αποστάσεως το πλήθος των μαθητών/-τριών καθορίζεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς με βάση το πόσες ομάδες εργασίας μαθητών μπορούν να διαχειριστούν μέσα σε ένα εικονικό δωμάτιο (δείτε την ενότητα Συμμετοχικές Δραστηριότητες).

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Α. Περίπτωση  που τα σχολεία λειτουργούν με φυσική παρουσία

 • Προτείνεται οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των 2 ατόμων (ή κατά την κρίση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού ανάλογα και με τη σύνθεση των ομάδων μπροστά στον υπολογιστή και τους κανόνες αποστασιοποίησης).
 • Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει ένα διαφορετικό σύντομο κωδικό όνομα (μπορεί να είναι οτιδήποτε, π.χ., 12, ομαδα5, μπλε, #brains).
 • Τα ονόματα μπορούν να αποφασιστούν από τον εκπαιδευτικό ή τους μαθητές. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν οι μαθητές θέλουν να μοιραστούν ηλεκτρονικά τις ιδέες τους (δείτε ενότητα Συμμετοχικές Δραστηριότητες).
 • Τα ονόματα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Προτείνεται οι μαθητές να συγκεντρωθούν στο εργαστήριο Πληροφορικής. Μόνο ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα συνδεθεί στο ZOOM και θα προβάλει το εργαστήριο για όλη την τάξη (π.χ. μέσω βιντεοπροβολέα ή σε οθόνη).
 • Ιδανικά κάθε ομάδα πρέπει να έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή.

Β. Περίπτωση που τα σχολεία λειτουργούν εξ αποστάσεως

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός και οι μαθητές θα συνδεθούν ατομικά στο Zoom.

 • Κατά τη διάρκεια των συμμετοχικών δραστηριοτήτων θα μεταβαίνουν αυτόματα όλοι μαζί σε ένα κοινό breakout room.
 • Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα έχει φροντίσει να έχει δημιουργήσει ένα διαμοιραζόμενο έγγραφο διαφορετικό για κάθε ομάδα μαθητών, προκειμένου να εργαστούν κατά την διάρκεια των breakout rooms. Στην περίπτωση αυτή οι ομάδες μαθητών μπορεί να είναι από 2 έως και 4 άτομα όπως θα έχει προαποφασιστεί από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό.
 • Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν μικρόφωνο / κάμερα μόνο στο breakout room, ενώ κατά την διάρκεια της εργασίας στο διαμοιραζόμενο έγγραφο οι μαθητές θα μιλούν αποκλειστικά στο chat του διαμοιραζόμενου εγγράφου.

Συμμετοχικές Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι μαθητές θα συμμετέχουν σε 6 δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, θα κληθούν να καταγράψουν τις ιδέες τους μέσω πολύ σύντομων κειμένων (1-2 προτάσεις) – μόνο η τελευταία δραστηριότητα απαιτεί λίγο περισσότερο κείμενο.

Ερωτήματα σχετικά με το εργαστήριο μπορούν να υποβάλλονται στο infο[at]digifest.info

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο