Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό για θέματα πολιτιστικού περιεχομένου

Με έγγραφό του το Υπουργείο μας ενημερώνει σχετικά με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για θέματα πολιτιστικού περιεχομένου. Το υλικό είναι με μορφή ηλεκτρονικών συνδέσμων σε ιστοσελίδες του ΥΠΑΙΘ, οι οποίοι διατίθενται από Μουσεία και άλλους Φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας.

Οι προτεινόμενοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι:

  • πληρούν τα κριτήρια παιδαγωγικής καταλληλότητας και σκοπιμότητας του ΙΕΠ,
  • δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού για ό,τι αφορά την επιλογή και την απαραίτητη προσαρμογή του υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

Το υλικό είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες

  • 1η ενότητα: Σύνδεσμοι με θεματικό περιεχόμενο γενικότερου ενδιαφέροντος που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς και από τους/τις μαθητές/μαθήτριες ανεξαρτήτως διδακτικού πλαισίου.
  • 2η ενότητα: Σύνδεσμοι το περιεχόμενο των οποίων απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις εκπαιδευτικούς
  • 3η ενότητα: Σύνδεσμοι γενικού ενδιαφέροντος

Αξίζει πραγματικά να ρίξετε μια ματιά στο έγγραφο. Υπάρχει πλούσιο υλικό, από Μουσεία, Πινακοθήκες, σε μορφή εικονικής περιήγησης, εικόνων, βίντεο, κλπ, κλπ.

Το έγγραφο με τους συνδέσμους στο υλικό

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο