Ψηφιακή ΕκπαίδευσηΛογισμικό

Φωτόδεντρο και μαθησιακά αντικείμενα σε flash. Επίλυση προβλημάτων.

Όσοι επισκέπτεστε το τελευταίο διάστημα, το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο, είναι πιθανό να έχει χρειαστεί να δείτε κάποιο αντικείμενο που έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία flash. Για τη διαδικτυακή (online) αναπαραγωγή των μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash είναι απαραίτητη η εγκατάσταση και χρήση του πρόσθετου λογισμικού Adobe Flash Player. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί φυλλομετρητές (browsers) εφάρμοσαν πολιτικές ασφαλείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση πρόσθετων λογισμικών. Από το τέλος του 2020, σταμάτησε και η υποστήριξη και διάθεση του flash από την ίδια την Adobe, ενώ από τις 12/1/2021 διακόπηκε η δυνατότητα χρήσης του πρόσθετου λογισμικού Αdobe Flash Player στους φυλλομετρητές που ήταν ήδη εγκατεστημένο.

Η ομάδα λειτουργίας των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο, έχει ξεκινήσει από το 2015 συστηματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου. Βασική κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας HTML5 για την ανάπτυξη όλων των νέων μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου από το 2015 και μετά και, παράλληλα, η σταδιακή επικαιροποίηση και μετατροπή σε HTML5 των παλιότερων μαθησιακών αντικειμένων που βασίζονται σε τεχνολογίες Flash (ή και σε άλλες τεχνολογίες που απαιτούν πρόσθετα, όπως Unity και Java).

Αν και ένα μεγάλο μέρος έχει μετατραπεί, εξακολουθούν και παραμένουν περισσότερα από 2000 αντικείμενα σε flash. Τι κάνουμε λοιπόν;

Λύσεις για αναπαραγωγή flash μαθησιακών αντικειμένων στο Φωτόδεντρο:
  1. Απεγκατάσταση του flash player από τον υπολογιστή μας και εγκατάσταση-χρήση παλαιότερης έκδοσης.
  2. Εγκατάσταση και χρήση του πρόσθετου ruffle για τον φυλλομετρητή σας (Firefox/Chrome). Δε δουλεύει σωστά σε όλα τα αντικείμενα
  3. Εγκατάσταση stand alone εφαρμογής flash στον υπολογιστή μας. Στην περίπτωση αυτή κατεβάζουμε το μαθησιακό αντικείμενο (πατώντας λήψη) και εκτέλεση τοπικά στον υπολογιστή μας.

Αναλυτικές οδηγίες για τα παραπάνω μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο με τις οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash στο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδεντρο (τελευταία ενημέρωση 15/1/2021)

Λύσεις για αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων που απαιτούν πρόσθετο λογισμικό στο Φωτόδεντρο:

Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να αναπαράγετε κάποιο μαθησιακό αντικείμενο, μπορείτε να δείτε τις απαιτήσεις των μαθησιακών αντικειμένων για εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού (Java, Flash, ShockWave ή Unity) στη σελίδα περιγραφής του αντικειμένου, και συγκεκριμένα στο πεδίο Τεχνικές Απαιτήσεις της ενότητας Τεχνικά Στοιχεία. Όπως και για το flash, υπάρχουν λύσεις και για αυτά. Στη σελίδα συχνών ερωτήσεων στον ιστότοτοπο του Φωτόδεντρου, μεταβείτε στο τέλος και δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για κάθε περίπτωση.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο