Σεμινάρια για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με

  • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)
  • το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
  • το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ)

διοργανώνει τα παρακάτω εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια:

Ομάδα Α

1.Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού -Εργαλεία επικοινωνίας

2.Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

3.Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων -Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία

4.Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων

5.Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο -Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Ομάδα Β

6.Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) -Βασική χρήση

7.Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) -Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων

8.Scratch -Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο

9.Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο -Thymio

10.Εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο –Beebot

11.Εκπαιδευτική ρομποτική στο σχολείο -Edison

12.Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο -Arduino

13.Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο -Raspberry

που θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Μπορείτε να δείτε την ύλη των σεμιναρίων εδώ.

Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν ως αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων και οργανώνονται σε κύκλους. Κάθε κύκλος έχει διάρκεια περίπου 120 ωρών  και ξεκινά τον Οκτώβριο 2020 μέχρι τον Μάιο 2021.

Σκοπός της δράσης είναι η ενεργοποίηση της μεγάλης κοινότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών του etwinning (31.307 εκπαιδευτικοί) με στόχο την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, της εκπαιδευτικής Ρομποτικής, των κινητών συσκευών (κινητά τηλέφωνα και tablets) και της καινοτομίας στην υλοποίηση έργων etwinning αλλά και στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα της Πρακτικής.

Οι εκπαιδευόμενοι κάθε σεμιναρίου θα χωριστούν σε e-τάξεις των 20-30 εκπαιδευτικών και κάθε e-τάξη θα αναλάβει ένας επιμορφωτής. Ο επιμορφωτής θα αναλάβει την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της e-τάξης του, τη βαθμολόγηση των δραστηριοτήτων και τον αναστοχασμό. Το υλικό διατίθεται από την κεντρική ομάδα της δράσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετέχετε στα σεμινάρια θα πρέπει:

1. Να είστε εγγεγραμμένοι στο eTwinning. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο eTwinning μπορείτε να εγγραφείτε εδώ

2. Να διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο ΠΣΔ μεταβείτε εδώ.  Για να ανακτήσετε το συνθηματικό σας μεταβείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε:

Ένα (1) από τα πέντε (5) σεμινάρια της ομάδας Α και

Ένα (1) από τα οκτώ (8) σεμινάρια της ομάδας Β

Η συμμετοχή στην επιμόρφωση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να κάνετε εδώ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 01-07-2021. (Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και 11-07-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για τα διαδικαστικά και τα προαπαιτούμενα κάθε σεμιναρίου, μπορείτε να δείτε εδώ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο