Προετοιμασία της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (e-class) για το 2021-2022

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (https://eclass.sch.gr/) προετοιμάζεται για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.

Από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, όλα τα μαθήματα θα γίνουν αυτόματα ανενεργά. Τούτο είναι αναγκαίο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει σχολείο, να έχει διαφορετικές αναθέσεις μαθημάτων και διαφορετικούς μαθητές.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, θα γίνουν σε όλα τα μαθήματα οι παρακάτω ενέργειες:

Θα απεγγραφούν όλοι οι χρήστες (μαθητές/τριες) καθώς αυτοί αλλάζουν τάξη και περνούν σε επόμενη.

Θα διαγραφούν οι υποβολές των μαθητών στις “Εργασίες” (όχι οι εκφωνήσεις των εργασιών).

Θα διαγραφούν οι υποβολές των μαθητών στις “Ασκήσεις” (όχι οι εκφωνήσεις των ερωτήσεων – ασκήσεων ούτε η τράπεζα ερωτήσεων).

Θα διαγραφούν οι βαθμοί των μαθητών στο “Βαθμολόγιο”

Θα διαγραφούν οι παρουσίες των μαθητών στο “Παρουσιολόγιο”

Θα γίνουν ανενεργές οι εγγραφές στις “Ανακοινώσεις”.

Θα γίνουν ανενεργές οι εγγραφές στο “Ημερολόγιο”.

Όλα τα μαθήματα θα παραμείνουν αποθηκευμένα στην πλατφόρμα ως ανενεργά, μαζί με όλο το εκπαιδευτικό υλικό και την οργάνωση που έχετε δημιουργήσει σε αυτά.

Σημειώστε ότι όσο το μάθημα είναι ανενεργό δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των μαθημάτων του σχολείου σας. Πρόσβαση έχετε μόνο εσείς ως διαχειριστές.

Μόλις ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις – αναθέσεις, θα μπορείτε να έχετε απολύτως λειτουργικά τα μαθήματα, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν πρόσβαση.

Αν ψάχνετε έναν οδηγό για τη δημιουργία τάξεων και δραστηριοτήτων στο eClass, δείτε το σχετικό άρθρο εδώ.

Share
Share