Πληροφορική ΓυμνασίουΟδηγίες Μαθημάτων

Ύλη και οδηγίες για την Πληροφορική Γυμνασίου 2021-2022

Δείτε την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ανακοινώθηκε η ύλη και οι οδηγίες για το 2022-2023!

Το έγγραφο

Οι αναλυτικές Οδηγίες για το 2021-2022

18/10/2021 – Τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης (συγκεκριμένα, στο αρχικό έγγραφο θα πρέπει να αφαιρεθεί στη σελ. 3 η παράγραφος: «Τέλος, σημειώνεται ότι για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δε διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή/μαθήτρια η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης [Ν.4692 (ΦΕΚ 111/12-06-2020)]».)


Για τα Εσπερινά Γυμνάσια: Δείτε το έγγραφο

18/10/2021 – Τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης (συγκεκριμένα, στο αρχικό έγγραφο θα πρέπει να αφαιρεθεί στη σελ. 3 η παράγραφος: «Τέλος, σημειώνεται ότι για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δε διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή/μαθήτρια η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης [Ν.4692 (ΦΕΚ 111/12-06-2020)]».)


Για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια: Δείτε το έγγραφο

18/10/2021 – Τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης (συγκεκριμένα, στο αρχικό έγγραφο θα πρέπει να αφαιρεθεί στη σελ. 3 η παράγραφος: «Τέλος, σημειώνεται ότι για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δε διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή/μαθήτρια η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης [Ν.4692 (ΦΕΚ 111/12-06-2020)]».)

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο