Τα Σχολικά Βιβλία για το σχολικό έτος 2021-2022

Μια πολύ χρήσιμη λίστα με όλα τα σχολικά βιβλία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2021-2022, από τον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος.

Ο κατάλογος είναι διαμορφωμένος ανά βαθμίδα, Τάξη, Μάθημα και βιβλίο/βιβλία που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση έχει προστεθεί η ένδειξη «Αλλαγές». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη. Αν κάνετε κλικ στη λέξη «Αλλαγές» μπορείτε να δείτε τι νέο προστέθηκε ή διορθώθηκε.

Δείτε ανά βαθμίδα τα βιβλία κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

α) Δημοτικό

β) Γυμνάσιο

γ) Ημερήσιο Λύκειο

δ) Εσπερινό Λύκειο

ε) Ημερήσιο ΕΠΑΛ

στ) Εσπερινό ΕΠΑΛ

Δείτε ακόμη: Εφαρμογή Συμφωνίας Πρεσπών στα σχολικά βιβλία (όλες οι Αλλαγές)

Επίσης μπορείτε να δείτε όλα τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή στον σχετικό κόμβο των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων.

Share
Share