Τα Σχολικά Βιβλία για το σχολικό έτος 2021-2022

Μια πολύ χρήσιμη λίστα με όλα τα σχολικά βιβλία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2021-2022, από τον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος.

Ο κατάλογος είναι διαμορφωμένος ανά βαθμίδα, Τάξη, Μάθημα και βιβλίο/βιβλία που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση έχει προστεθεί η ένδειξη «Αλλαγές». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη. Αν κάνετε κλικ στη λέξη «Αλλαγές» μπορείτε να δείτε τι νέο προστέθηκε ή διορθώθηκε.

Δείτε ανά βαθμίδα τα βιβλία κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

α) Δημοτικό

β) Γυμνάσιο

γ) Ημερήσιο Λύκειο

δ) Εσπερινό Λύκειο

ε) Ημερήσιο ΕΠΑΛ

στ) Εσπερινό ΕΠΑΛ

Δείτε ακόμη: Εφαρμογή Συμφωνίας Πρεσπών στα σχολικά βιβλία (όλες οι Αλλαγές)

Επίσης μπορείτε να δείτε όλα τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή στον σχετικό κόμβο των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο