Εργαστήρια Δεξιοτήτων με το European School Radio

Το European School Radio βρίσκεται μεταξύ των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της νέας δράσης «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων», ενταγμένο στον άξονα «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» και στις υποθεματικές Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ και Νέες Τεχνολογίες.

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο παρουσιάζεται μεταξύ των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ. Εκεί, μπορείτε να ανατρέξετε σε επιπλέον πληροφορίες και να αντλήσετε στοιχεία από την ταυτότητα του προγράμματος για να συμπεριλάβετε στο Σχέδιο Δράσης, αλλά μπορείτε να αξιοποιήσετε το έτοιμο προ-συμπληρωμένο Έντυπο Σχεδίου Δράσης που έχει ετοιμαστεί για άμεση χρήση.

Το προτεινόμενο εγκεκριμένο πρόγραμμα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αγκαλιάζει κάθε πτυχή του, δίνοντας έμφαση στο εύρος των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που μπορεί να καλύψει.

Μπορείτε να βρείτε το διαδραστικό υλικό των 7 Εργαστηρίων (http://europeanschoolradio.eu/el/skillslabs), που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της δράσης ακολουθώντας τη μεθοδολογία ανάπτυξης προγράμματος όπως προτάθηκε από το ΙΕΠ.  Περιηγηθείτε στο πλούσιο περιεχόμενο, επιλέξτε μέρος ή το σύνολο των Εργαστηρίων και εντάξτε στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου σας.

Εκτός από ξεχωριστό πρόγραμμα στον 4ο Άξονα «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», το ραδιόφωνο μπορεί να αξιοποιηθεί ως δραστηριότητα για κάθε θεματική! Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν οι εξής ενδεικτικές δραστηριότητες: “κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων”.

Περισσότερα, στον επίσημο ιστότοπο του European School Radio

Όλες οι οδηγίες και οι εγκύκλιοι εφαρμογής για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, εδώ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο