Ψηφιακή Εκπαίδευση

Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, διαμοίραση και αξιοποίηση δομημένων Εκπαιδευτικών Σεναρίων από εκπαιδευτικούς είναι πλέον διαθέσιμη και λειτουργεί στη διεύθυνση https://photodentro.edu.gr/ls. Ας γνωρίσουμε το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»!

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,  Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, και παρέχει:

(α) ένα σύγχρονο ψηφιακό αποθετήριο Εκπαιδευτικών Σεναρίων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ανοιχτό σε όλους/ες, το «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»,

(β) ένα διαδικτυακό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς, αλλά και ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες και ακαδημαϊκούς, για τη δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων, βασισμένων σε προσαρμόσιμες, πρότυπες δομές (templates) για εκπαιδευτικά σενάρια (Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer),

(γ) ένα online περιβάλλον για επιστημονικές ομάδες, για τη διαμόρφωση πρότυπων δομών για εκπαιδευτικά σενάρια, με εστιασμένες οδηγίες και παιδαγωγικές κατευθύνσεις (Φωτόδεντρο Learning Scenario Template Designer).

Πλοηγηθείτε στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» και αναζητήστε εκπαιδευτικά σενάρια με διδακτικές δραστηριότητες για τη σχολική, προσχολική, τυπική και άτυπη εκπαίδευση, με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα, την τάξη, το γνωστικό αντικείμενο, τη γλώσσα ή τη διάρκεια.

Προβάλετε τα σενάρια στην οθόνη σας ή αποθηκεύστε τα σε pdf και αξιοποιήστε τα στην τάξη σας ή αλλού. Όλα τα σενάρια είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους/ες, με άδεια χρήσης Creative Commons CC BY-NC-SA.

Συνδεθείτε στην υπηρεσία με τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και δημιουργήστε τα δικά σας εκπαιδευτικά σενάρια, μέσα από το περιβάλλον συγγραφής Εκπαιδευτικών Σεναρίων Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer.

Ξεκινήστε επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες πρότυπες δομές (templates) εκπαιδευτικών σεναρίων που σας ταιριάζει και απλοποιήστε τη, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Αξιοποιήστε τις εστιασμένες οδηγίες και παιδαγωγικές κατευθύνσεις που παρέχει το επιλεγμένο template, όπως ορίστηκαν από την Επιστημονική Ομάδα του Φωτόδεντρου.

Ή ξεκινήστε από κάποιο υφιστάμενο εκπαιδευτικό σενάριο που θα βρείτε στο αποθετήριο, αντιγράψτε το στον χώρο εργασίας και διαμορφώστε το, όπως επιθυμείτε.

Επεξεργαστείτε, οργανώστε και αποθηκεύστε τα εκπαιδευτικά σας σενάρια στον χώρο εργασίας σας.

Δημοσιεύστε τα εκπαιδευτικά σας σενάρια εύκολα και άμεσα στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια».

Το αποθετήριο Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια θα εμπλουτίζεται με νέα, εξειδικευμένα templates εκπαιδευτικών σεναρίων, που θα δημιουργούνται από επιστημονικές ομάδες, φορείς, οργανισμούς κ.ά. στον χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία θα παρέχουν προσαρμοσμένη δομή και εστιασμένες οδηγίες για ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων, ώστε να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες, προσεγγίσεις ή έργα.

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Μπορείτε να δείτε τα εγχειρίδια της υπηρεσίας, εδώ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο