Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική Γυμνασίου

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Πληροφορικής στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Γυμνασίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το νέο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί καθολικά από το σχολικό έτος 2023-2024.

Το Πρόγραμμα Σπουδών

Η αναλυτική απεικόνιση του Προγράμματος Σπουδών

Πληροφορική των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5659 τ.Β’ (3-12-2021)

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο