Οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ. Τα προγράμματα εξετάσεων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, θα διεξαχθούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), στις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, το διάστημα 12 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2022 (σε Σαββατοκύριακα).

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, να ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και ώρα, καθώς και τα στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης, στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν για τις εξετάσεις, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης -> Στοιχεία εξέτασης») με χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης -> Στοιχεία εξέτασης») είναι επίσης διαθέσιμο το Έντυπο Συμμετοχής στις εξετάσεις που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου λογισμικού.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 4 ώρες.

Δεν διατίθεται δυνατότητα ενδιάμεσης διακοπής του χρόνου εξέτασης. Ο χρόνος εξέτασης μετριέται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη του δεν είναι δυνατή η καταχώριση απαντήσεων για τυχόν ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί από τον εξεταζόμενο.

Ο αριθμός των ερωτήσεων του πρώτου μέρους εξέτασης (αυτοματοποιημένο μέρος) είναι 8 Σύνθετες και 22 Απλές. Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε 6 Σύνθετες ερωτήσεις και σε 18 Απλές ερωτήσεις του τεστ.

Κάθε ορθή απάντηση Σύνθετης ερώτησης βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες, κάθε ορθή απάντηση Απλής ερώτησης βαθμολογείται με μία (1) μονάδα ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0) μονάδες. Κατά την αξιολόγηση των ερωτημάτων (Σύνθετων και Απλών) εξετάζεται μόνο η ορθότητα του αποτελέσματος.

Η ανάπτυξη του ελεύθερου θέματος – για το δεύτερο μέρος της εξέτασης (μη αυτοματοποιημένο μέρος) – θα γίνει με χρήση εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου. Το παραγόμενο αρχείο ο υποψήφιος πρέπει να το μετατρέψει σε PDF και να το επισυνάψει στις απαντήσεις του μέσω του λογισμικού εξέτασης.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση λόγω λήξης του διαθέσιμου χρόνου ο χρήστης δεν έχει δυνατότητα για επισύναψη του αρχείου ανάπτυξης ελεύθερου θέματος μέσω του λογισμικού εξέτασης.

Αναλυτικά οι οδηγίες για τους εξεταζόμενους, καθώς και σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής πιστοποίησης που θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο των ψηφιακών εξετάσεων, διατίθενται εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι, λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό σημείωμα που είναι διαθέσιμο εδώ.

Επίσης, πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις εξετάσεις και τα θέματα πιστοποίησης ανά συστάδα (πχ. «πλαίσια» – δείγματα θεμάτων ελεύθερης ανάπτυξης) διατίθενται εδώ.

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την παρούσα περίοδο πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να απευθύνουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης, μέσω της Πύλης ενημέρωσης της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (https://e-pimorfosi.cti.gr) και συγκεκριμένα εδώ.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο