Ψηφιακό Σχολείο! Ανανέωση και αναβάθμιση της κεντρικής πύλης.

Η κεντρική πύλη του Ψηφιακού Σχολείου dschool.edu.gr ανανεώθηκε και αναβαθμίστηκε!

Με νέα, σύγχρονη σχεδίαση, παρέχει συγκεντρωμένες και οργανωμένες όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Ψηφιακού Σχολείου του ΥΠΑΙΘ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παλιές και νέες!

Μεταβείτε από την κεντρική πύλη https://dschool.edu.gr με ένα κλικ:

-σε καθένα από τα επτά (7) ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο»! Αναζητήστε μαθησιακά αντικείμενα σε κάποιο από τα γνωστά σας αποθετήρια ή ανακαλύψτε το νέο αποθετήριο, Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια!

-στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (η οποία αναβαθμίστηκε πρόσφατα στην έκδοση 3.0) ή και, απ’ ευθείας, στις βασικές υπηρεσίες της (κυψέλες, αρχεία, e-me content, e-me assignments, e-me blogs, e-portfolio)!

-στην ψηφιακή βιβλιοθήκη «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» edu.gr!

-στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, αλλά και στον συσσωρευτή πολιτισμικών εκπαιδευτικών πόρων ή στους μικρότοπους για το Δημοτικό και τα Αγγλικά!

-στο Οnline Παρατηρητήριο αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και σε άλλες υπηρεσίες, όπως το «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας», το «Φωτόδεντρο SaaS» και την Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου!

-στην πλατφόρμα edu.gr, με τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs)!

Μείνετε ενημερωμένοι με τα πρόσφατα νέα για τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Σχολείου και, ακόμη, βρείτε παρουσιάσεις, βίντεο, άρθρα και δημοσιεύσεις για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες!

H κεντρική πύλη και όλες οι υπηρεσίες του Ψηφιακού Σχολείου σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και συντηρούνται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ («Ψηφιακό Σχολείο Ι», ΕΣΠΑ 2007-2013 και «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ», ΕΣΠΑ 2014-2020) και άλλων έργων του ΥΠΑΙΘ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο