Ετικέτα CodeWeek School

Η Ετικέτα CodeWeek School είναι μια ετικέτα αριστείας, που μπορούν να αποκτήσουν σχολικές μονάδες που έχουν λάβει μέρος τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (https://codeweek.eu/) με υψηλής ποιότητας δραστηριότητες που ενσωματώνουν την υπολογιστική σκέψη στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, βοηθούν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της κωδικοποίησης και της υπολογιστικής σκέψης. Την τρέχουσα σχολική χρονιά η απόκτηση Ετικέτας CodeWeek School θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε 6 χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία.

Για να υποβάλει αίτηση ένα σχολείο προκειμένου να του απονεμηθεί η Ετικέτα CodeWeek School πρέπει να:

-Αποδείξει πώς τουλάχιστον το 5% του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου θα συμμετέχει με δραστηριότητες στην Εβδομάδα Προγραμματισμού για τα επόμενα 2 χρόνια.

-Έχει οργανώσει τουλάχιστον 6 υψηλής ποιότητας δραστηριότητες κατά την Εβδομάδα Προγραμματισμού για ένα ή δύο από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, και συγκεκριμένα το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021 ή/ και 2021-2022.

-Έχει την επίσημη υποστήριξη του Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

-Συνεχίσει να είναι ενεργό για μια περίοδο δύο ακαδημαϊκών ετών (2022-2023 και 2023-2024) μετά την απονομή της Ετικέτας CodeWeek School, προτείνοντας ένα διετές σχέδιο που να περιγράφει λεπτομερώς την ενσωμάτωση της κωδικοποίησης και της υπολογιστικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών του Σχολείου καθώς και τη συμβολή του στην Εβδομάδα Προγραμματισμού.

codeweek school

Πώς κάνει την αίτηση ένα σχολείο για την απόκτηση Ετικέτας CodeWeek School;

Ένας/μια εκπαιδευτικός του Σχολείου πρέπει να επισκεφτεί σχετικό σύνδεσμο που θα βρει στο έγγραφο που ακολουθεί, να επιλέξει την ελληνική γλώσσα και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες. Περισσότερα, εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο