Συνέδρια - Σεμινάρια

LAMS. Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), με τη συνεργασία των κ.κ.  Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας), Δρ. Κωνσταντίνος Μαραγκός  (ΣΕΕ ΠΕ86, 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής), M.Ed Ευστρατία Λιακοπούλου (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου), Δρ. Ιωάννης Συρρής (π. Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, π. Οργανωτικός Συντονιστής 2 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου), Δρ. Κωνσταντίνος Ζέρβας (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, 1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου  Αιγαίου) και M.Sc Δημήτριος Τζήμας (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας), οργανώνουν τη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα:

Σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλαστρατηγικές διδασκαλίαςμεθόδοιτεχνικές και προηγμένα εργαλεία μαθησιακής τεχνολογίας

Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους

400+ σενάρια στο LAMS για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Ημερομηνία ημερίδας: Σάββατο 9 Απριλίου 2022 (ώρες 10:00 – 18:30)

Ημερίδα για το LAMS

Σκοπός της επιστημονικής ημερίδας είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (και όλων των άλλων ειδικοτήτων) μεταξύ τους και με μέλη της ερευνητικής – πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών μάθησης στην εκπαίδευση, να παρουσιαστούν δυνατότητες ενσωμάτωσής  σύγχρονων εργαλείων, μεθοδολογιών και εφαρμογής τέτοιων καλών πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση της Πληροφορικής (και άλλων γνωστικών πεδίων) μέσα από το LAMS καθώς και να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα δύο μεγάλων επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πληροφορικής τα οποία διοργανώθηκαν τα σχολικά έτη 2020-2022 με τη συνεργασία Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) και Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της χώρας.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από δύο μεγάλα επιμορφωτικά σεμινάρια με βάση το LAMS  τα οποία έγιναν 2020-2022 και είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και διαμοίραση Σεναρίων με άδειες CC  στο Διεθνές Αποθετήριο του LAMS,  στο οποίο υπάρχουν πλέον  400+ ακολουθίες/σενάρια Πληροφορικής στα Ελληνικά και 1500+ η-μαθήματα στα Ελληνικά σχεδόν σε όλα τα αντικείμενα ελεύθερα διαθέσιμα και το Ευρετήριο με σε LAMS για τη Διδασκαλία της Πληροφορικήςανά τύπο σχολείου, τάξη, μάθημα και ενότητα.

Αναλυτικές πληροφορίες, πρόγραμμα και οδηγίες εγγραφής στον ιστότοπο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο