Πρόσκληση για εξαμηνιαία εξ αποστάσεως σεμινάρια από το eTwinning για το 2022-2023

Το eTwinning, στο πλαίσιο της δράσης διαδικτυακών μαθημάτων, διοργανώνει για το σχολικό έτος 2022-23 τα παρακάτω ΔΩΡΕΑΝ εξαμηνιαία εξ αποστάσεως σεμινάρια που μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων:

Ομάδα Α’:

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας
 • Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
 • Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία
 • Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
 • Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Ομάδα Β’:

 • Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση
 • Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων (*)
 • Προγραμματισμός Scratch και εκπαιδευτική ρομποτική
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική με το Thymio
 • Εκπαιδευτική ρομποτική με το Edison
 • Εκπαιδευτική ρομποτική με το Micro:bit (Πιλοτικό)
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική στο νηπιαγωγείο – Beebot
 • Arduino Basic: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με χρήση του Arduino
 • Arduino Intermediate: Εμβάθυνση στην εκπαιδευτική ρομποτική με χρήση του Arduino (**)

(*) Προαπαιτούμενο το: Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση

(**) Προαπαιτούμενο το: Arduino Basic (παλιός τίτλος: Arduino)

Για να συμμετάσχετε στα σεμινάρια θα πρέπει:

 • Να είστε εγγεγραμμένοι στο eTwinning.
 • Να διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Στα σεμινάρια μπορείτε να συμμετέχετε:

α) ως επιμορφούμενοι (δείτε πληροφορίες, εδώ) – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 15/7/2022

β) ως επιμορφωτές (δείτε πληροφορίες, εδώ) – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 30/7/2022

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο