Ψηφιακή Εκπαίδευση

Προετοιμασία των ηλεκτρονικών τάξεων στην e-Class για το 2022-2023

Σας ενημερώνω σχετικά με ανακοίνωση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, για πιθανές ενέργειές σας στις ηλεκτρονικές τάξεις που έχετε δημιουργήσει στην πλατφόρμα e-Class. Συγκεκριμένα…

Σας ενημερώνουμε από τις 25 έως 29 Ιουλίου 2022 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης. Κατά το διάστημα αυτό θα υπάρχουν διακοπές στη λειτουργία της υπηρεσίας.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, από τις 22 έως 26 Αυγούστου, στο πλαίσιο προετοιμασίας όλων των μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανανέωσης του περιεχομένου και των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Τούτο είναι αναγκαίο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει σχολείο, να έχει διαφορετικές αναθέσεις μαθημάτων και διαφορετικούς μαθητές.

Αναλυτικά θα γίνουν σε όλα τα μαθήματα οι παρακάτω ενέργειες:

-Θα απεγγραφούν όλοι οι χρήστες (μαθητές/τριες) καθώς αυτοί αλλάζουν τάξη και περνούν σε επόμενη.

-Θα διαγραφούν οι υποβολές των μαθητών στις “Εργασίες” (όχι οι εκφωνήσεις των εργασιών).

-Θα διαγραφούν οι υποβολές των μαθητών στις “Ασκήσεις” (όχι οι εκφωνήσεις των ερωτήσεων – ασκήσεων ούτε η τράπεζα ερωτήσεων).

-Θα διαγραφούν οι βαθμοί των μαθητών στο “Βαθμολόγιο”

-Θα διαγραφούν οι παρουσίες των μαθητών στο “Παρουσιολόγιο”

-Θα γίνουν ‘ανενεργές’ οι εγγραφές στις “Ανακοινώσεις”.

-Θα γίνουν ‘ανενεργές’ οι εγγραφές στο “Ημερολόγιο”.

-Όλα τα μαθήματα θα γίνουν ανενεργά (προσβάσιμα μόνο από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό).

-Όλα τα μαθήματα θα παραμείνουν αποθηκευμένα στην πλατφόρμα ως ανενεργά, μαζί με όλο το εκπαιδευτικό υλικό και την οργάνωση που έχετε δημιουργήσει σε αυτά.

Σημειώστε ότι όσο το μάθημα είναι ανενεργό δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των μαθημάτων του σχολείου σας. Πρόσβαση έχει μόνο ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε μαθήματος ως διαχειριστής.

Να σημειώσουμε πως δεν χάνεται τίποτα από το υλικό που έχουν αναρτήσει οι εκπαιδευτικοί, παρά μόνο οι υποβολές των μαθητών/τριών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κρατήσετε αρχείο με τις εργασίες των μαθητών σας, θα πρέπει να προχωρήσετε μόνοι σας σε αυτή την ενέργεια, πριν την αυτόματη διαγραφή τους το προαναφερθέν διάστημα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την e-Class και τις δυνατότητές της, δείτε εδώ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο