Ασφάλεια στο ΔιαδίκτυοΔιαγωνισμοί

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ) 2023

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας (ΠΜΔΚ) 2023 στοχεύει στην αναβάθμιση της επιστήμης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάδειξη του ρόλου της στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιλογή και η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/-τριών της χώρας που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity).

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται αναμφισβήτητα από την ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, κυρίως από τους νέους, αφού οι συναλλαγές, η ενημέρωση, η ψυχαγωγία και η επικοινωνία, συντελούνται κατά κύριο λόγο με ψηφιακά μέσα. Η διευκόλυνση των συναλλαγών, η αμεσότητα της επικοινωνίας και η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και την ενημέρωση αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του κυβερνοχώρου.

Η αυξημένη, όμως, χρήση του διαδικτύου δεν έχει μόνο θετική πλευρά, μιας και πίσω από τη διαδικτυακή δραστηριότητα συχνά ελλοχεύουν αόρατοι εχθροί. Οι χρήστες μπορεί να αποτελέσουν στόχο υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και εκμετάλλευσης, να εκτραπούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες ή να γίνουν παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ψαρέματος. Επομένως, η ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών αποτελεί παγκόσμια επιταγή και έχει εξελιχθεί σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο.

Η Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) αποτελεί τη διαδικασία ανίχνευσης, ανάλυσης, πρόβλεψης και πρόληψης των ψηφιακών απειλών. Οι απειλές αυτές πραγματοποιούνται από τρίτους (hackers) οι οποίοι στοχεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους που δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, να καταστρέψουν ευαίσθητες και σημαντικές πληροφορίες, να αποσπάσουν χρήματα από χρήστες ή να διακόψουν τη ροή εργασιών μιας επιχείρησης ή ενός Οργανισμού.

Αποτέλεσμα της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης είναι η αύξηση της ζήτησης για επαγγελματίες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Ολοένα και περισσότεροι νέοι στρέφονται σε Πανεπιστημιακές σπουδές στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων, μέσω της παρακολούθησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σεμιναρίων και σχετικών πιστοποιήσεων, στοχεύοντας σε μία άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, με προοπτικές εξέλιξης, σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και δελεαστικό κλάδο.

Φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων λειτουργεί τα τελευταία δεκαέξι (16) χρόνια το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων», ενώ το 2008 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων (SSL), ως μονάδα έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Από το 2016 το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Χρήστο Ξενάκη φέρει την ευθύνη της Ελληνικής συμμετοχής στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας European Cyber Security Challenge. Ο διαγωνισμός αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), ενώ υποστηρίζεται ενεργά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού, συγκροτείται κάθε χρόνο η Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας η οποία μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει στις πολύ υψηλές απαιτήσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας, αντιμετωπίζοντας επάξια, τεχνολογικά πολύ προηγμένες χώρες.

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Λυκείου (Α’, Β’ και Γ’ τάξη) και όλα τα σχολεία της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με ομάδες μαθητών/τριών 2-5 ατόμων. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και σε ορισμένο χρόνο, μέσω της πλατφόρμας CTFd, την πιο δημοφιλή πλατφόρμα για την οργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση διοργανώσεων τύπου «Πιάσε την Σημαία» (Capture The Flag). Η πλατφόρμα αυτή είναι ανοιχτού κώδικα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στην κυβερνοασφάλεια.

Στην εν λόγω πλατφόρμα θα αναρτηθεί ένας αριθμός από ανεξάρτητες δοκιμασίες πάνω στην ψηφιακή ασφάλεια, τις οποίες οι μαθητές/τριες θα κληθούν να ολοκληρώσουν ανακτώντας την κρυμμένη σημαία της κάθε δοκιμασίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάποιας δοκιμασίας και την υποβολή της σημαίας της στην πλατφόρμα, η ομάδα θα λαμβάνει πόντους ανάλογους της δυσκολίας της δοκιμασίας.

Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας οι υπεύθυνοι καθηγητές, εκπροσωπώντας το συμμετέχον σχολείο, θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκφώνηση και το συνοδευτικό υλικό της κάθε δοκιμασίας, καθώς επίσης και να υποβάλουν τις αντίστοιχες σημαίες/απαντήσεις για την κάθε δοκιμασία με σκοπό την απόδοση των αντίστοιχων πόντων νίκης στην ομάδα τους. Παράλληλα, θα μπορούν να δουν τους συνολικούς πόντους που έχει συλλέξει η ομάδα τους, καθώς επίσης και ποιες από τις δοκιμασίες δεν έχουν ακόμα επιλυθεί.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να σχηματίσουν ομάδα με τον εκπαιδευτικό τους. Μια ομάδα θα αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό και δύο έως πέντε μαθητές/τριες από το ίδιο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από μια ομάδες, αλλά οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μια ομάδα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθαρά συμβουλευτικός, ώστε να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική, δεν προβλέπεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνσή τους για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Γονέων/ Κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Τυχόν έξοδα μετακίνησης των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους/ες.

Ημερομηνίες:

Ως ημερομηνία έναρξης εγγραφών των ομάδων στο διαγωνισμό ορίζεται η 01/12/2022 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εγγραφών ορίζεται η 20/01/2023. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εγγραφές, και οι ομάδες λάβουν οδηγίες σχετικά με το πως θα μπουν στην πλατφόρμα και θα παίξουν, οι ομάδες θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα για να παίξουν τα challenges κατά τις ημερομηνίες 01/03/2023 έως 31/03/2023.

Δείτε την προκήρυξη και τη σχετική έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Διαγωνισμού:

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας 2023

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο