Ιστοσελίδες

Επικαιροποίηση πληροφοριών του ιστοτόπου σας στον κατάλογο του ΠΣΔ

Ο Κατάλογος μονάδων της εκπαίδευσης και ιστοτόπων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου  είναι διαθέσιμος στο https://www.sch.gr/sites/ και περιέχει τόσο τα στοιχεία εκπαιδευτικών μονάδων όσο και τους ιστοτόπους σχολείων – μονάδων και εκπαιδευτικών που φιλοξενούνται στο ΠΣΔ. Συγκεκριμένα, περιέχονται ιστότοποι από:

  • την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοτόπων του ΠΣΔ
  • την υπηρεσία Εκπαιδευτικών κοινοτήτων και Ιστολογίων blogs.sch.gr
  • την υπηρεσία περιοδικών schoolpress.sch.gr

Διαχωρίζεται στους παρακάτω ενότητες, με δυνατότητες επιλογής, βάσει γεωγραφικών και θεματικών κατηγοριών και δυνατότητα αναζήτησης:

  • Κατάλογο των σχολικών και διοικητικών μονάδων, προβολής στοιχείων για κάθε μία από αυτές και διασύνδεσης της με το maps.sch.gr για την προβολή της γεωγραφικής θέσης.
  • Κατάλογο με τους ιστότοπους/ιστολόγια/περιοδικά των μονάδων
  • Κατάλογο με τους ιστότοπους/ιστολόγια/περιοδικά εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (δεν περιέχονται προσωπικά στοιχεία).

Οι εκπαιδευτικοί και οι μονάδες μπορούν να ορίσουν στον πίνακα ελέγχου https://my.sch.gr:

  • Τον τίτλο και την περιγραφή με την οποία επιθυμούν να εμφανίζεται ο κάθε ιστότοπος τους στον ως άνω κατάλογο.
  • Τις θεματικές ενότητες που αφορούν ή στις οποίες θεωρεί ότι εντάσσεται το περιεχόμενο του ιστότοπου του
  • Την εμφάνιση ή όχι του ιστοτόπου στο κατάλογο

Τα σχολεία και άλλες μονάδες μπορούν να καθορίσουν τον βασικό ιστότοπο τους.

Για την πληρέστερη προβολή του ή των ιστοτόπων σας στην πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, το ΠΣΔ προτρέπει την επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων.

Περισσότερα:

Μετάβαση στον κατάλογο: https://www.sch.gr/sites

Μετάβαση στον πίνακα ελέγχου: https://my.sch.gr

Οδηγίες χρήσης καταλόγου

Οδηγίες διαχείρισης ενός ιστοτόπου μέσω του Πίνακα ελέγχου my.sch.gr

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο